Now showing items 1134-1153 of 2265

  • Jättiläisten jalanjäljillä 

   Vehviläinen-Julkunen, Katri (2018)
  • Joensuu Agrammatic Aphasia Corpus 

   Jussi Niemi, University of Eastern Finland (2017-02-21)
   Computer corpora of semi-spontaneous speech of two Finnish agrammatic (Broca) aphasics (with English morphological interlinears and translations). More information: https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/KitWiki/FinClari ...
  • Joensuu Corpus of Swedish Compounds 

   University of Eastern Finland (2017-02-21)
   Computer corpus (list) of Swedish compounds in Göteborgs-Posten (a Swedish newspaper) data-base of 24.2 million word tokens originally collected by Elisabeth Ahlsén (Linguistics, Göteborg University) and eventually ...
  • Joensuu Language Acquisition Corpus 

   Jussi Niemi, University of Eastern Finland (2017-02-21)
   Computer corpus of spoken language output of a child acquiring Finnish (age 2;4 to 6;7) More information: https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/KitWiki/FinClarinCorpusResourceJoensuuLanguageAcquisitionCorpus https://k ...
  • Joensuu Wernicke Aphasia Corpora 

   Jussi Niemi, University of Eastern Finland (2017-02-21)
   Computer corpora of semi-spontaneous speech of two Finnish Wernicke aphasics. More information: https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/KitWiki/FinClarinCorpusResourceJoensuuWernickeAphasiaCorpora log 25.11.2018 link ...
  • Joint facial expression recognition and intensity estimation based on weighted votes of image sequences 

   Kamarol SKA; Jaward MH; Kälviäinen H; Parkkinen J; Parthiban R (2017)
   Facial behavior consists of dynamically changing properties of facial features as a result of muscle activation. Facial behavior analysis is a challenging problem due to complexity of emotions and variability of the facial ...
  • Jokiravun piilevä rapurutto 

   Makkonen, Jenny; Kokko, Harri; Jussila, Japo (Kalatalouden Keskusliitto, 2017)
  • Kanta-arkiston käyttökokemuksia työterveyshuollossa 

   Nissinen, Sari; Soini, Satu; Leino, Timo; Hakulinen, Hanna; Saranto, Kaija (Finnish Journal of eHealth and eWelfare, 2018)
   The purpose of the eHealth and eSocial Strategy 2020 by the Finnish Ministry of Social Affairs and Health is to provide health care professionals with access to up-to-date patient data and information systems that support ...
  • Karjalan suomen sanomalehtikorpus 

   Jukka Mäkisalo, University of Eastern Finland; Hannu Kemppanen, University of Eastern Finland; Anna Saikonen, Petrozavodsk State University (2017-02-21)
   Korpus sisältää Karjalan Sanomien numeroita ajalta 2012-2014. Suora linkki korpukseen: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016112501 Ohjeita käyttöikeuksien hakemisesta: https://www.kielipankki.fi/tuki/kayttooikeudet/ Aineistojen ...
  • Karkotetut - puuttuva näkökulma turvapaikanhakijoista käytävään keskusteluun 

   Pöllänen, Pirjo (Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityon tutkimuksen aikakauslehtiSuomi, 2018)
  • Kasvu, sukupuolinen kypsyminen ja kehitys sekä niiden merkitys liikuntatieteissä 

   Savinainen, Saija; Lakka, Timo A; Vlachopoulos, Dimitris; Sääkslahti, Arja; Helajärvi, Harri; Ihalainen, Johanna K; Finni, Taija; Haapala, Eero A (Suomi, 2018)
   Kasvu sekä sukupuolinen kypsyminen ja kehitys ovat keskeisiä käsitteitä kaikissa lapsia ja nuoria käsittelevissä tutkimuksissa sekä lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden seurannassa ja urheiluvalmennuksessa. Kasvun sekä ...
  • Kaupanteon perinteitä Lappeenrannan kauppatorilla 

   Tuuva-Hongisto Sari (Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry., 2017)
  • Kaupunkisuunnittelun murros 

   Lehtinen, Ari (Alue ja YmparistöSuomi, 2018)
  • Kättä pidempää opettajalle 

   Saaranen, Terhi; Koivula, Meeri; Wärnå-Furu, Carola; Ruotsalainen, Heidi; Salminen, Leena (Akavan sairaanhoitajat ja TAJA ry, 2018)
   Terveysalan opettajan käsikirja (2018, 2. uudistettu laitos) tarjoaa ideoita ja ratkaisumalleja terveysalan opetuksen ja ohjauksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Kirjassa on huomioitu alan uusin kansallinen ...
  • Kehon huojunnan yhteys pienienergiaisiin murtumiin ja mortaliteettiin postmenopausaalisilla naisilla 

   Qazi Sarang, Latif; Sirola, Joonas; Rikkonen, Toni; Honkanen, Risto; Isanejad, Masoud; Airaksinen, Olavi; Kröger, Heikki (Suomen ortopediayhdistys ry, 2017)
  • Keskustelu samaa sukupuolta olevien parisuhteesta Suomen ortodoksisessa kirkossa vuodesta 1990 nykyhetkeen 

   Metso, Pekka (Suomi, 2018)
   Suomen ortodoksisessa kirkossa virisi 1990-luvun alussa keskustelu samaa sukupuolta olevien parisuhteista ja laajemminkin homoseksuaalisuudesta. Keskustelussa on noussut esiin sekä perinteiseksi esitetty tuomitseva kanta ...
  • Key considerations for selecting instruments when evaluating healthcare professionals' EBP competencies: A discussion paper 

   Saunders, Hannele; Vehviläinen-Julkunen, Katri (Wiley, 2018)
   Aim A discussion of key considerations related to selecting instruments and tools for evaluating healthcare professionals’ evidence‐based practice (EBP) competencies. Design A discussion paper. Data Sources Articles ...
  • Key criteria for developing ecosystem service indicators to inform decision making 

   van Oudenhoven, Alexander PE; Schröter, Matthias; Drakou, Evangelia G; Geijzendorffer, Ilse R; Jacobs, Sander; van Bodegom, Peter M; Chazee, Laurent; Czúcz, Bálint; Grunewald, Karsten; Lillebø, Ana I; Mononen, Laura; Nogueira, António JA; Pacheco-Romero, Manuel; Perennou, Christian; Remme, Roy P; Rova, Silvia; Syrbe, Ralf-Uwe; Tratalos, Jamie A; Vallejos, María; Albert, Christian (Elsevier BVAlankomaat, 2018)
   Decision makers are increasingly interested in information from ecosystem services (ES) assessments. Scientists have for long recognised the importance of selecting appropriate indicators. Yet, while the amount and variety ...
  • Kirkkoturvainstituution muotoutuminen Suomessa 

   Ahonen; Talvikki (Uskonnontutkija – ReligionsforskarenSuomi, 2018)
   Artikkeli käsittelee nykyaikaista kirkkoturvakäytäntöä ja sen institutionalisoitumista Suomessa kolmen edeltäneen vuosikymmenen aikana. Kirkkoturva on kristillisten seurakuntien soveltama toimintakeino, joilla ne pyrkivät ...