Now showing items 1-3 of 3

  • Fysiologiset vasteet liikuntaan lapsilla ja nuorilla 

   Haapala, Eero A; Ihalainen, Johanna K (Suomi, 2018)
   Lasten ja nuorten vasteet liikuntaan ja liikuntaharjoitteluun ovat osin samankaltaisia kuin aikuisilla. Liikuntaharjoittelun perusperiaatteet kuten ylikuormitus, progressio, spesifisyys ja yksilölliset vasteet sekä ...
  • Kasvu, sukupuolinen kypsyminen ja kehitys sekä niiden merkitys liikuntatieteissä 

   Savinainen, Saija; Lakka, Timo A; Vlachopoulos, Dimitris; Sääkslahti, Arja; Helajärvi, Harri; Ihalainen, Johanna K; Finni, Taija; Haapala, Eero A (Suomi, 2018)
   Kasvu sekä sukupuolinen kypsyminen ja kehitys ovat keskeisiä käsitteitä kaikissa lapsia ja nuoria käsittelevissä tutkimuksissa sekä lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden seurannassa ja urheiluvalmennuksessa. Kasvun sekä ...
  • Motoristen taitojen ja lihasvoiman vuorovaikutus lapsuudessa ja nuoruudessa 

   Laukkanen, Arto; Joensuu, Laura; Sääkslahti, Arja; Ihalainen, Johanna K; Huotari, Pertti; Haapala, Eero A (Liikuntatieteellinen Seura rySuomi, 2018)
   Lasten motoriset taidot ja lihasvoima eivät kehity perimän määrittämään täyteen potentiaaliinsa ilman mahdollisuuksia harjoitella liikkumista erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Suurin osa varhais- ja keskilapsuuden ...