Now showing items 1-6 of 6

  • PROMEQ: heikoimmassa asemassa olevien ryhmien hyvinvointi ja terveys 2016-2018: yhdistetty aineisto 

   Ylistö, Sami; Mäntysaari, Mikko; Kivijärvi, Antti; Aaltonen, Sanna; Mäki-Opas, Tomi; Kankaanpää, Reeta; Veszteg, Csilla; Ahonen, Tiina; Anand, Janed; Kannasoja, Sirpa; Närhi, Kati; Ristolainen, Hanna; Kivitalo, Mari; Rissanen, Sari; Tiilikainen, Elisa; Vaarama, Marja; Forma, Leena; Partanen, Jussi; Klavus, Jan; Rissanen, Pekka (2021)
   Aineisto koostuu Osallistava hyvinvointi ja terveyden edistäminen (PROMEQ 2016-2019) -hankkeessa kerätyistä haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden alku- ja seurantakyselyistä. Kyselyissä teemoina olivat mm. osallisuus, ...

  • PROMEQ: maahanmuuttajien hyvinvointi ja terveys 2017-2018 

   Kankaanpää, Reeta; Veszteg, Csilla; Ahonen, Tiina; Anand, Janed; Mäki-Opas, Tomi; Vaarama, Marja; Forma, Leena; Partanen, Jussi; Klavus, Jan; Rissanen, Pekka (2021)
   Aineisto käsittelee maahanmuuttajien osallisuutta, henkistä ja fyysistä hyvinvointia, sosiaalipalvelujen käyttöä, syrjintää ja työasenteita. Aineisto sisältää kaksi maahanmuuttajille suunnattua englannin kielellä toteutettua ...

  • PROMEQ: pitkäaikaistyöttömien hyvinvointi ja terveys 2016-2018 

   Ylistö, Sami; Mäntysaari, Mikko; Mäki-Opas, Tomi; Vaarama, Marja; Forma, Leena; Partanen, Jussi; Klavus, Jan; Rissanen, Pekka (2021)
   Aineisto käsittelee pitkäaikaistyöttömien osallisuutta, henkistä ja fyysistä hyvinvointia, työmotivaatiota ja sosiaalipalvelujen käyttöä. Aineisto sisältää kolme työttömille suunnattua kyselyä: alkukartoituksen sekä 3- ja ...

  • PROMEQ: työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten hyvinvointi ja terveys 2017-2018 

   Kivijärvi, Antti; Aaltonen, Sanna; Mäki-Opas, Tomi; Vaarama, Marja; Forma, Leena; Partanen, Jussi; Klavus, Jan; Rissanen, Pekka (2021)
   Aineisto koostuu kahdesta koulutuksen tai työelämän ulkopuolella oleville nuorille kohdennetusta kyselystä, joissa kartoitetaan nuorten osallisuutta, hyvinvointia ja palvelupolkuja. Teemoina ovat mm. elinolot, elämänlaatu, ...

  • PROMEQ: yli 65-vuotiaiden hyvinvointi ja terveys 2017-2018 

   Rissanen, Sari; Kannasoja, Sirpa; Ristolainen, Hanna; Tiilikainen, Elisa; Kivitalo, Mari; Närhi, Kati; Mäki-Opas, Tomi; Vaarama, Marja; Forma, Leena; Partanen, Jussi; Klavus, Jan; Rissanen, Pekka (2021)
   Osallistava hyvinvointi ja terveyden edistäminen (PROMEQ 2016-2019) hankkeen yli 65-vuotiaille henkilöille tehdyissä kyselyissä kartoitetaan vastaajan henkistä ja fyysistä hyvinvointia, tyytyväisyyttä elämään, sosiaalisia ...

  • Systeemisellä ja osallistavalla otteella parempaan yhteiskunnan sosiaaliseen laatuun ja yksilöiden elämänlaatuun 

   Vaarama, Marja; Mäki-Opas, Tomi (Kunnallistieteen yhdistys, 2020)
   Arvioimme systeemisen viitekehyksen avulla koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten, pitkäaikaistyöttömien, pakolaistaustaisten ja yksin kotona asuvien ikäihmisten hyvinvointia ja sen parantamiseksi toteutettujen ...
   Tieteelliset aikakauslehtiartikkelit