Now showing items 1-1 of 1

    • Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalvelut 2013 

      Tuomaala, Vaula, Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden laitos (2018)
      Tutkimuksen aineisto koostuu laadullisen asennetutkimuksen virikemenetelmällä tehdyistä puolistrukturoiduista ryhmä- ja yksilöhaastatteluista. Haastateltavia, joista 10 oli asumisyksiköiden työntekijöitä ja 6 asukkaita, ...