Recent Submissions

 • Myxomycetes collection of the University of Eastern Finland 

  Kirsi;Pennanen (2017-08-22)
  The myxomycetes collection of the University of Eastern Finland, Joensuu campus.
 • Fungi collection of the University of Eastern Finland 

  Kirsi;Pennanen (2017-08-22)
  The Joensuu fungi collection.
 • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnittelu kunnissa: viranhaltijoiden ryhmähaastattelut 2008 - 2009 

  Määttä, Mirja, Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden laitos; Härkönen, Hanna; Suoranta, Kaisa (2016-03-10)
  Aineisto pitää sisällään viisi kunnallisten viranhaltijoiden ryhmähaastattelua. Haastatteluissa käsitellään lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvää kunnallista suunnittelua, johon kuntia on suostuteltu, opastettu ja ...
 • Diakoniabarometri 2013 

  Diakonian tutkimuksen seura; Kirkkohallitus. Diakonia ja yhteiskuntatyö; Diakoniatyöntekijöiden liitto; Kiiski, Jouko, Itä-Suomen yliopisto; Aho, Marja, Diakonian tutkimuksen seura; Gävert, Titi, Kirkkohallitus. Diakonia ja sielunhoito; Laine, Tiina, Diakoniatyöntekijöiden liitto; Juntunen, Elina, Kirkkohallitus. Jumalanpalvelus ja yhteiskuntatyö (2016-09-24)
  Diakoniabarometrit kartoittavat diakoniatyöntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia työstään. Aineistossa käsitellään diakoniatyön osa-alueita ja yhteistyösuhteita seurakunnissa, väestön ikääntymistä ja nuorten syrjäytymistä ...
 • Ilmastonmuutos ja ympäristö elämässäni -kirjoituskilpailu 2010-2011 

  Vehviläinen, Marja, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Toivo, Miia, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Häikiö, Liisa, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Marjeta, Anna-Laura, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Åkerman, Maria, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Uotinen, Johanna, Itä-Suomen yliopisto. Humanistinen osasto; Peltola, Taru, Suomen ympäristökeskus (SYKE); Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Kansanrunousarkisto (2016-03-10)
  Aineisto sisältää Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) järjestämään valtakunnalliseen kirjoituskilpailuun osallistuneita tekstejä. Kirjoituskilpailun aiheena oli 'Ilmastonmuutos ja ympäristö elämässäni'. Osallistujia ...
 • Asumisen turvallisuus Kuopiossa 2004 - 2005 

  Susineva, Juhani, Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta (2016-03-10)
  Tutkimuksessa selvitetään asumisen turvallisuutta kuopiolaisissa rivi- ja kerrostalotalouksissa 2000-luvun alkupuolella. Tutkimuskysymyksiä oli kolme: Miten asumisen turvallisuus tai turvattomuus jäsentyy erityyppisen ...
 • Maahanmuuttajaoppaat 2005 

  Vuori, Jaana, Itä-Suomen yliopisto. Filosofinen tiedekunta (2016-08-25)
  Maahanmuuttajaoppaat-aineisto koostuu työministeriön verkkosivuilla vuonna 2005 julkisesti saatavilla olleista 55 suomen- ja englanninkielisestä oppaasta, joista osa on tarkoitettu maahanmuuttajien kanssa työskenteleville ...
 • Vapaa-ajan asuminen Suomessa: väestökysely 2012 

  Pitkänen, Kati, Suomen ympäristökeskus; Hiltunen, Mervi J., Itä-Suomen yliopisto; Hall, C. Michael, Itä-Suomen yliopisto; Paloniemi, Riikka, Suomen ympäristökeskus; Rehunen, Antti, Suomen ympäristökeskus; Rinne, Janne, Suomen ympäristökeskus; Strandell, Anna, Suomen ympäristökeskus; Adamiak, Czeslaw, Itä-Suomen yliopisto; Vepsäläinen, Mia, Itä-Suomen yliopisto (2016-08-25)
  Itä-Suomen yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Metsäntutkimuslaitoksen toteuttamassa aineistossa kartoitetaan suomalaisten vapaa-ajan asumista vuonna 2012. Kyselyn teemoja ovat muun muassa asumisen ympäristöt ...
 • Eläin perheenjäsenenä 2014-2015 

  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS); Lauren, Kirsi, Itä-Suomen yliopisto; Niemelä, Reetta; Schuurman, Nora, Itä-Suomen yliopisto. Karjalan tutkimuslaitos; Syrjämaa, Taina, Turun yliopisto. Humanistinen tiedekunta (2018-01-27)
  Aineistossa vastaajat kertovat omasta arjestaan ja kokemuksistaan lemmikkien kanssa niin lapsuudessa kuin nykyhetkessä. Suurin osa muistoista koskee kissoja ja koiria, mutta monella on ollut myös muita eläimiä lemmikkinä, ...
 • Hevoskauppiaiden haastattelut 2012 

  Schuurman, Nora, Itä-Suomen yliopisto. Karjalan tutkimuslaitos (2018-01-27)
  Tutkimuksessa haastateltiin suomalaisia hevoskauppiaita. Haastatteluiden tarkoituksena oli selvittää ihmisen ja eläimen välisen kohtaamisen ja suhteen merkitystä hevoskaupassa sekä hevoskauppaan liittyviä, hevosen hyvinvointia ...
 • Naapuruuskysely 2012 

  Hirvonen, Jukka, Aalto-yliopisto. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja kehittämiskeskus; Määttä, Tapio, Itä-Suomen yliopisto. Oikeustieteiden laitos (2016-09-02)
  Tutkimuksen pääteemoja olivat naapuruussuhteet ja naapuruuskiistat. Tutkimuksen on rahoittanut Suomen Akatemia (Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelma, Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa -hanke). Tutkimuksessa ...
 • Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalvelut 2013 

  Tuomaala, Vaula, Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden laitos (2018-01-27)
  Tutkimuksen aineisto koostuu laadullisen asennetutkimuksen virikemenetelmällä tehdyistä puolistrukturoiduista ryhmä- ja yksilöhaastatteluista. Haastateltavia, joista 10 oli asumisyksiköiden työntekijöitä ja 6 asukkaita, ...
 • Puijo SMEAR IV Kuopio weather (SmartSMEAR) 

  Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland; University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics, Aerosol Physics group; Jorma Joutsensaari, University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics; Mika Komppula, Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland (2017-04-26)
  Weather variables measured at Puijo SMEAR IV station in Kuopio, Finland. Data stored in CSC “smear” database, “PUI_weather” table. It includes the following variables (valiable_name: description; [unit]): * samptime: ...
 • Puijo SMEAR IV Kuopio Cloud Droplet Probe, CDP (SmartSMEAR) 

  Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland; University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics, Aerosol Physics group; Jorma Joutsensaari, University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics; Mika Komppula, Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland (2017-06-28)
  Cloud Droplet Probe data measured at Puijo SMEAR IV station in Kuopio, Finland. Data stored in CSC “smear” database, “PUI_cdp” table. It includes the following variables (valiable_name: description; [unit]): * samptime: ...
 • Eddy covariance CO flux data from Maaninka reed canary grass crop 

  Mari Pihlatie, University of Helsinki, Department of Physics; Ullar Rannik, University of Helsinki, Department of Physics; Sami Haapanala, University of Helsinki; Narasinha Shurpali, University of Eastern Finland, Department of Environmental and Biological Sciences; Pertti Martikainen, University of Eastern Finland, Department of Environmental and Biological Sciences; Mark Zahniser, Aerodyne Research, Inc.; Ivan Mammarella, University of Helsinki, Department of Physics (2016-09-07)
  Data contains eddy covariance fluxes of CO, CO2, heat, energy, N2O measured on a mineral agricultural field located in Eastern Finland (63°9'48.69'' N, 27°14'3.29'' E), cultivated with a perennial reed canary grass (RCG, ...
 • Puijo SMEAR IV Kuopio nephelometer, aerosol light-scattering coefficients, interstitial inlet (SmartSMEAR) 

  Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland; University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics, Aerosol Physics group; Jorma Joutsensaari, University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics; Mika Komppula, Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland (2017-06-28)
  Nephelometer and aerosol light-scattering coefficients data measured through an interstitial (int) inlet at Puijo SMEAR IV station in Kuopio, Finland. Data stored in CSC “smear” database, “PUI_neph_int” table. It includes ...
 • Puijo SMEAR IV Kuopio Multiangle Absorption Photometer (MAAP), total inlet (SmartSMEAR) 

  Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland; University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics, Aerosol Physics group; Jorma Joutsensaari, University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics; Mika Komppula, Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland (2017-06-28)
  Multiangle Absorption Photometer (MAAP) data measured through total (tot) inlet at Puijo SMEAR IV station in Kuopio, Finland. Data stored in CSC “smear” database, “PUI_maap_tot” table. It includes the following variables ...
 • Puijo SMEAR IV Kuopio Multiangle Absorption Photometer (MAAP), interstitial inlet (SmartSMEAR) 

  Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland; University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics, Aerosol Physics group; Jorma Joutsensaari, University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics; Mika Komppula, Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland (2017-06-28)
  Multiangle Absorption Photometer (MAAP) data measured through an interstitial (int) inlet at Puijo SMEAR IV station in Kuopio, Finland. Data stored in CSC “smear” database, “PUI_maap_int” table. It includes the following ...
 • Puijo SMEAR IV Kuopio Particle size distribution (DMPS), interstitial inlet (SmartSMEAR) 

  Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland; University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics, Aerosol Physics group; Jorma Joutsensaari, University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics; Mika Komppula, Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland (2017-06-29)
  Particle size distribution data measured with a differential mobility particle sizer (DMPS) through an interstitial (int) inlet at Puijo SMEAR IV station in Kuopio, Finland. Data stored in CSC “smear” database, “PUI_dmps_int” ...
 • Puijo SMEAR IV Kuopio Particle size distribution (DMPS), total inlet (SmartSMEAR) 

  Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland; University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics, Aerosol Physics group; Jorma Joutsensaari, University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics; Mika Komppula, Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland (2017-06-29)
  Particle size distribution data measured with a differential mobility particle sizer (DMPS) through a total (tot) inlet at Puijo SMEAR IV station in Kuopio, Finland. Data stored in CSC “smear” database, “PUI_dmps_tot” ...

View more