Recent Submissions

 • Contribution of allelic imbalance to colorectal cancer 

  Palin, Kimmo,University of Helsinki; Pitkänen, Esa,University of Helsinki; Turunen, Mikko,University of Helsinki; Sahu, Biswajyoti,University of Helsinki; Pihlajamaa, Päivi,University of Helsinki; Kivioja, Teemu,University of Helsinki; Kaasinen, Eevi,Karolinska Institute; Välimäki, Niko,University of Helsinki; Hänninen, Ulrika,University of Helsinki; Cajuso, Tatiana,University of Helsinki; Aavikko, Mervi,University of Helsinki; Tuupanen, Sari,University of Helsinki; Kilpivaara, Outi,University of Helsinki; van den Berg, Linda,University of Helsinki; Kondelin, Johanna,University of Helsinki; Tanskanen, Tomas,University of Helsinki; Katainen, Riku,University of Helsinki; Grau, Marta,University of Helsinki; Rauanheimo, Heli,University of Helsinki; Plaketti, Roosa-Maria,University of Helsinki; Taira, Aurora,University of Helsinki; Sulo, Päivi,University of Helsinki; Hartonen, Tuomo,University of Helsinki; Dave, Kashyap,Karolinska Institute; Schmierer, Bernhard,Karolinska Institute; Botla, Sandeep,Karolinska Institute; Sokolova, Maria,University of Helsinki; Vähärautio, Anna,University of Helsinki; Gladysz, Kornelia,University of Helsinki; Ongen, Halit,University of Geneva; Dermitzakis, Emmanouil,University of Geneva; Bramsen, Jesper,Aarhus University Hospital; Ørntoft, Torben,Aarhus University Hospital; Lindbjerg Andersen, Claus,Aarhus University Hospital; Ristimäki, Ari,University of Helsinki; Lepistö, Anna,Helsinki University Hospital; Renkonen-Sinisalo, Laura,Helsinki University Hospital; Mecklin, Jukka-Pekka,Jyväskylä Central Hospital and University of Eastern Finland; Taipale, Jussi,University of Helsinki, Karolinska Institute; Aaltonen, Lauri,University of Helsinki (2018-09-07)
  Point mutations in cancer have been extensively studied but chromosomal gains and losses have been more challenging to interpret due to their unspecific nature. Here we examine high-resolution allelic imbalance (AI) landscape ...
 • An Automatic Neuroimaging Infrastructure For Synthesis and Analysis of Structural MRI Data 

  Pepe, Antonietta,University of Bordeaux; Dinov, Ivo,University of Michigan; Tohka, Jussi,University of Eastern Finland (2018-05-28)
  We have designed, implemented and distributed a fully automatic neuroimaging infrastructure for the synthesis and analysis of structural magnetic resonance imaging (MRI) data. The framework provides a concrete environment ...
 • Assessment of mutation probabilities of KRAS G12 missense mutants and their long-time scale dynamics by atomistic molecular simulations and Markov state modeling: Datasets. 

  Pantsar, Tatu,University of Eastern Finland; Rissanen, Sami,Tampere University of Technology; Dauch, Daniel,University Hospital Tübingen; Eberhard Karls University Tübingen; Laitinen, Tuomo,University of Eastern Finland; Vattulainen, Ilpo,Tampere University of Technology; University of Helsinki; MEMPHYS-Center for Biomembrane Physics; Poso, Antti,University of Eastern Finland; University Hospital Tübingen (2018-08-16)
  Datasets related to the publication [1]. Including: KRAS G12X mutations derived from COSMIC v.79 [http://cancer.sanger.ac.uk/cosmic/] (KRAS_G12X_mut_COSMICv79..xlsx) RMSFs (300-2000ns) of GDP-systems (300_2000rmsf_GD ...
 • Diakoniabarometri 2016 

  Gävert, Titi, Kirkkohallitus. Kirkon diakonia ja sielunhoito; Juntunen, Elina, Kirkkohallitus. Diakonian tutkimuksen seura; Kiiski, Jouko, Itä-Suomen yliopisto; Laine, Tiina, Diakoniatyöntekijöiden Liitto (2018-07-10)
  Diakoniabarometrit kartoittavat diakoniatyöntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia työstään. Diakoniabarometri 2016 keskittyi erityisesti syksyn 2015 maahanmuuttaja-aaltoon. Teemoina ovat huono-osaisuuteen liittyvät kysymykset ...
 • Muunnellun puheen korpus 

  Stefan Werner, University of Eastern Finland; Tomi Kinnunen, University of Eastern Finland; Rosa González Hautamäki, University of Eastern Finland; Md Sahidullah, University of Eastern Finland; Ville Hautamäki, University of Eastern Finland; Maria Bentz, University of Eastern Finland (2018-06-08)
  Korpus koostuu puhenäytteistä, joissa puhujat lukevat tekstiä ääneen joko normaalilla äänellään tai siten, että he pyrkivät kuulostamaan eri-ikäiseltä henkilöltä. Aineisto sisältää näytteet 60 aikuiselta puhujalta (31 ...
 • Quantitative susceptibility mapping of articular cartilage: ex vivo findings at multiple orientations and following different degradation treatments 

  Nykänen, Olli,Department of Applied Physics, University of Eastern Finland; Rieppo, Lassi,Research Unit of Medical Imaging, Physics and Technology, University of Oulu; Medical Research Center Oulu, University of Oulu and Oulu University Hospital; Töyräs, Juha,Department of Applied Physics, University of Eastern Finland; Diagnostic Imaging Center, Kuopio University Hospital; Kolehmainen, Ville,Department of Applied Physics, University of Eastern Finland; Saarakkala, Simo,Research Unit of Medical Imaging, Physics and Technology, University of Oulu; Medical Research Center Oulu, University of Oulu and Oulu University Hospital;Department of Diagnostic Radiology, Oulu University Hospital; Shmueli, Karin,Department of Medical Physics and Biomedical Engineering, University College London (UCL); Nissi, Mikko Johannes,Department of Applied Physics, University of Eastern Finland (2018-04-19)
  This dataset contains all the raw source data and MATLAB analysis functions that comprise the study: Quantitative susceptibility mapping of articular cartilage: Ex vivo findings at multiple orientations and following ...
 • Myxomycetes collection of the University of Eastern Finland 

  Kirsi;Pennanen (2017-08-22)
  The myxomycetes collection of the University of Eastern Finland, Joensuu campus.
 • Fungi collection of the University of Eastern Finland 

  Kirsi;Pennanen (2017-08-22)
  The Joensuu fungi collection.
 • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnittelu kunnissa: viranhaltijoiden ryhmähaastattelut 2008 - 2009 

  Määttä, Mirja, Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden laitos; Härkönen, Hanna; Suoranta, Kaisa (2016-03-10)
  Aineisto pitää sisällään viisi kunnallisten viranhaltijoiden ryhmähaastattelua. Haastatteluissa käsitellään lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvää kunnallista suunnittelua, johon kuntia on suostuteltu, opastettu ja ...
 • Diakoniabarometri 2013 

  Diakonian tutkimuksen seura; Kirkkohallitus. Diakonia ja yhteiskuntatyö; Diakoniatyöntekijöiden liitto; Kiiski, Jouko, Itä-Suomen yliopisto; Aho, Marja, Diakonian tutkimuksen seura; Gävert, Titi, Kirkkohallitus. Diakonia ja sielunhoito; Laine, Tiina, Diakoniatyöntekijöiden liitto; Juntunen, Elina, Kirkkohallitus. Jumalanpalvelus ja yhteiskuntatyö (2016-09-24)
  Diakoniabarometrit kartoittavat diakoniatyöntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia työstään. Aineistossa käsitellään diakoniatyön osa-alueita ja yhteistyösuhteita seurakunnissa, väestön ikääntymistä ja nuorten syrjäytymistä ...
 • Maahanmuuttajaoppaat 2005 

  Vuori, Jaana, Itä-Suomen yliopisto. Filosofinen tiedekunta (2016-08-25)
  Maahanmuuttajaoppaat-aineisto koostuu työministeriön verkkosivuilla vuonna 2005 julkisesti saatavilla olleista 55 suomen- ja englanninkielisestä oppaasta, joista osa on tarkoitettu maahanmuuttajien kanssa työskenteleville ...
 • Ilmastonmuutos ja ympäristö elämässäni -kirjoituskilpailu 2010-2011 

  Vehviläinen, Marja, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Toivo, Miia, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Häikiö, Liisa, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Marjeta, Anna-Laura, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Åkerman, Maria, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Uotinen, Johanna, Itä-Suomen yliopisto. Humanistinen osasto; Peltola, Taru, Suomen ympäristökeskus (SYKE); Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Kansanrunousarkisto (2016-03-10)
  Aineisto sisältää Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) järjestämään valtakunnalliseen kirjoituskilpailuun osallistuneita tekstejä. Kirjoituskilpailun aiheena oli 'Ilmastonmuutos ja ympäristö elämässäni'. Osallistujia ...
 • Asumisen turvallisuus Kuopiossa 2004 - 2005 

  Susineva, Juhani, Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta (2016-03-10)
  Tutkimuksessa selvitetään asumisen turvallisuutta kuopiolaisissa rivi- ja kerrostalotalouksissa 2000-luvun alkupuolella. Tutkimuskysymyksiä oli kolme: Miten asumisen turvallisuus tai turvattomuus jäsentyy erityyppisen ...
 • Vapaa-ajan asuminen Suomessa: väestökysely 2012 

  Pitkänen, Kati, Suomen ympäristökeskus; Hiltunen, Mervi J., Itä-Suomen yliopisto; Hall, C. Michael, Itä-Suomen yliopisto; Paloniemi, Riikka, Suomen ympäristökeskus; Rehunen, Antti, Suomen ympäristökeskus; Rinne, Janne, Suomen ympäristökeskus; Strandell, Anna, Suomen ympäristökeskus; Adamiak, Czeslaw, Itä-Suomen yliopisto; Vepsäläinen, Mia, Itä-Suomen yliopisto (2016-08-25)
  Itä-Suomen yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Metsäntutkimuslaitoksen toteuttamassa aineistossa kartoitetaan suomalaisten vapaa-ajan asumista vuonna 2012. Kyselyn teemoja ovat muun muassa asumisen ympäristöt ...
 • Hevoskauppiaiden haastattelut 2012 

  Schuurman, Nora, Itä-Suomen yliopisto. Karjalan tutkimuslaitos (2018-01-27)
  Tutkimuksessa haastateltiin suomalaisia hevoskauppiaita. Haastatteluiden tarkoituksena oli selvittää ihmisen ja eläimen välisen kohtaamisen ja suhteen merkitystä hevoskaupassa sekä hevoskauppaan liittyviä, hevosen hyvinvointia ...
 • Eläin perheenjäsenenä 2014-2015 

  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS); Lauren, Kirsi, Itä-Suomen yliopisto; Niemelä, Reetta; Schuurman, Nora, Itä-Suomen yliopisto. Karjalan tutkimuslaitos; Syrjämaa, Taina, Turun yliopisto. Humanistinen tiedekunta (2018-01-27)
  Aineistossa vastaajat kertovat omasta arjestaan ja kokemuksistaan lemmikkien kanssa niin lapsuudessa kuin nykyhetkessä. Suurin osa muistoista koskee kissoja ja koiria, mutta monella on ollut myös muita eläimiä lemmikkinä, ...
 • Naapuruuskysely 2012 

  Hirvonen, Jukka, Aalto-yliopisto. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja kehittämiskeskus; Määttä, Tapio, Itä-Suomen yliopisto. Oikeustieteiden laitos (2016-09-02)
  Tutkimuksen pääteemoja olivat naapuruussuhteet ja naapuruuskiistat. Tutkimuksen on rahoittanut Suomen Akatemia (Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelma, Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa -hanke). Tutkimuksessa ...
 • Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalvelut 2013 

  Tuomaala, Vaula, Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden laitos (2018-01-27)
  Tutkimuksen aineisto koostuu laadullisen asennetutkimuksen virikemenetelmällä tehdyistä puolistrukturoiduista ryhmä- ja yksilöhaastatteluista. Haastateltavia, joista 10 oli asumisyksiköiden työntekijöitä ja 6 asukkaita, ...
 • Puijo SMEAR IV Kuopio weather (SmartSMEAR) 

  Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland; University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics, Aerosol Physics group; Jorma Joutsensaari, University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics; Mika Komppula, Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland (2017-04-26)
  Weather variables measured at Puijo SMEAR IV station in Kuopio, Finland. Data stored in CSC “smear” database, “PUI_weather” table. It includes the following variables (valiable_name: description; [unit]): * samptime: ...
 • Puijo SMEAR IV Kuopio Cloud Droplet Probe, CDP (SmartSMEAR) 

  Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland; University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics, Aerosol Physics group; Jorma Joutsensaari, University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics; Mika Komppula, Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland (2017-06-28)
  Cloud Droplet Probe data measured at Puijo SMEAR IV station in Kuopio, Finland. Data stored in CSC “smear” database, “PUI_cdp” table. It includes the following variables (valiable_name: description; [unit]): * samptime: ...

View more