• Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnittelu kunnissa: viranhaltijoiden ryhmähaastattelut 2008 - 2009 

   Määttä, Mirja, Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden laitos; Härkönen, Hanna; Suoranta, Kaisa (2016)
   Aineisto pitää sisällään viisi kunnallisten viranhaltijoiden ryhmähaastattelua. Haastatteluissa käsitellään lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvää kunnallista suunnittelua, johon kuntia on suostuteltu, opastettu ja ...
   Dataset

  • Ilmastonmuutos ja ympäristö elämässäni -kirjoituskilpailu 2010-2011 

   Vehviläinen, Marja, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Toivo, Miia, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Häikiö, Liisa, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Marjeta, Anna-Laura, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Åkerman, Maria, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Uotinen, Johanna, Itä-Suomen yliopisto. Humanistinen osasto; Peltola, Taru, Suomen ympäristökeskus (SYKE); Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Kansanrunousarkisto (2016)
   Aineisto sisältää Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) järjestämään valtakunnalliseen kirjoituskilpailuun osallistuneita tekstejä. Kirjoituskilpailun aiheena oli 'Ilmastonmuutos ja ympäristö elämässäni'. Osallistujia ...
   Dataset

  • Asumisen turvallisuus Kuopiossa 2004 - 2005 

   Susineva, Juhani, Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta (2016)
   Tutkimuksessa selvitetään asumisen turvallisuutta kuopiolaisissa rivi- ja kerrostalotalouksissa 2000-luvun alkupuolella. Tutkimuskysymyksiä oli kolme: Miten asumisen turvallisuus tai turvattomuus jäsentyy erityyppisen ...
   Dataset

  • im2latex-100k , arXiv:1609.04938 

   Kanervisto, Anssi,University of Eastern Finland (2016)
   A prebuilt dataset for OpenAI's task for image-2-latex system. Includes total of ~100k formulas and images splitted into train, validation and test sets. Formulas were parsed from LaTeX sources provided here: http://www. ...
   Dataset

  • Maahanmuuttajaoppaat 2005 

   Vuori, Jaana, Itä-Suomen yliopisto. Filosofinen tiedekunta (2016)
   Maahanmuuttajaoppaat-aineisto koostuu työministeriön verkkosivuilla vuonna 2005 julkisesti saatavilla olleista 55 suomen- ja englanninkielisestä oppaasta, joista osa on tarkoitettu maahanmuuttajien kanssa työskenteleville ...
   Dataset

  • Vapaa-ajan asuminen Suomessa: väestökysely 2012 

   Pitkänen, Kati, Suomen ympäristökeskus (SYKE); Hiltunen, Mervi J., Itä-Suomen yliopisto; Hall, C. Michael, Itä-Suomen yliopisto; Paloniemi, Riikka, Suomen ympäristökeskus (SYKE); Rehunen, Antti, Suomen ympäristökeskus (SYKE); Rinne, Janne, Suomen ympäristökeskus (SYKE); Strandell, Anna, Suomen ympäristökeskus (SYKE); Adamiak, Czeslaw, Itä-Suomen yliopisto; Vepsäläinen, Mia, Itä-Suomen yliopisto (2016)
   Itä-Suomen yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Metsäntutkimuslaitoksen toteuttamassa aineistossa kartoitetaan suomalaisten vapaa-ajan asumista vuonna 2012. Kyselyn teemoja ovat muun muassa asumisen ympäristöt ...
   Dataset

  • Naapuruuskysely 2012 

   Hirvonen, Jukka, Aalto-yliopisto. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja kehittämiskeskus; Määttä, Tapio, Itä-Suomen yliopisto. Oikeustieteiden laitos (2016)
   Tutkimuksen pääteemoja olivat naapuruussuhteet ja naapuruuskiistat. Tutkimuksen on rahoittanut Suomen Akatemia (Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelma, Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa -hanke). Tutkimuksessa ...
   Dataset

  • Eddy covariance CO flux data from Maaninka reed canary grass crop 

   Mari Pihlatie, University of Helsinki, Department of Physics; Ullar Rannik, University of Helsinki, Department of Physics; Sami Haapanala, University of Helsinki; Narasinha Shurpali, University of Eastern Finland, Department of Environmental and Biological Sciences; Pertti Martikainen, University of Eastern Finland, Department of Environmental and Biological Sciences; Mark Zahniser, Aerodyne Research, Inc.; Ivan Mammarella, University of Helsinki, Department of Physics (2016)
   Data contains eddy covariance fluxes of CO, CO2, heat, energy, N2O measured on a mineral agricultural field located in Eastern Finland (63°9'48.69'' N, 27°14'3.29'' E), cultivated with a perennial reed canary grass (RCG, ...
   Dataset

  • Diakoniabarometri 2013 

   Diakonian tutkimuksen seura; Kirkkohallitus. Diakonia ja yhteiskuntatyö; Diakoniatyöntekijöiden Liitto; Kiiski, Jouko, Itä-Suomen yliopisto; Aho, Marja, Diakonian tutkimuksen seura; Gävert, Titi, Kirkkohallitus. Diakonia ja sielunhoito; Laine, Tiina, Diakoniatyöntekijöiden Liitto; Juntunen, Elina, Kirkkohallitus. Jumalanpalvelus ja yhteiskuntatyö (2016)
   Diakoniabarometrit kartoittavat diakoniatyöntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia työstään. Aineistossa käsitellään diakoniatyön osa-alueita ja yhteistyösuhteita seurakunnissa, väestön ikääntymistä ja nuorten syrjäytymistä ...
   Dataset

  • The Karjalainen Corpus 

   Jussi Niemi, University of Eastern Finland (2017)
   Computer corpus of Finnish newspaper texts of the 1990s (newspaper Karjalainen, Joensuu). The purpose of the resource use must be outlined in a research plan.
   Dataset

  • Joensuu Agrammatic Aphasia Corpus 

   Jussi Niemi, University of Eastern Finland (2017)
   Computer corpora of semi-spontaneous speech of two Finnish agrammatic (Broca) aphasics (with English morphological interlinears and translations). More information: https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/KitWiki/FinClari ...
   Dataset

  • Joensuu Corpus of Swedish Compounds 

   University of Eastern Finland (2017)
   Computer corpus (list) of Swedish compounds in Göteborgs-Posten (a Swedish newspaper) data-base of 24.2 million word tokens originally collected by Elisabeth Ahlsén (Linguistics, Göteborg University) and eventually ...
   Dataset

  • The Finnish Broadcasting Company Corpus of Subtitles 

   Jukka Mäkisalo, University of Eastern Finland (2017)
   Jukka Mäkisalon ja Sonja Tirkkonen-Condit v. 2005 laatima käännetyn tekstityksen digitaalinen tutkimusaineisto. Yle-ruututeksikorpus sisältää kaikki Ylen lähettämät digitaaliset tv-tekstitykset v. 1992-2004.
   Dataset

  • Joensuu Wernicke Aphasia Corpora 

   Jussi Niemi, University of Eastern Finland (2017)
   Computer corpora of semi-spontaneous speech of two Finnish Wernicke aphasics. More information: https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/KitWiki/FinClarinCorpusResourceJoensuuWernickeAphasiaCorpora log 25.11.2018 link ...
   Dataset

  • Joensuu Language Acquisition Corpus 

   Jussi Niemi, University of Eastern Finland (2017)
   Computer corpus of spoken language output of a child acquiring Finnish (age 2;4 to 6;7) More information: https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/KitWiki/FinClarinCorpusResourceJoensuuLanguageAcquisitionCorpus https://k ...
   Dataset

  • Finnish Telegraphese Corpus 

   Jussi Niemi, University of Eastern Finland (2017)
   Computer corpus of Finnish telegraphese language (with English interlinears and translation). The Finnish Telegraphese Corpus is a product of a cross-linguistic study of telegraphic language produced by normal adult ...
   Dataset

  • Swedish Telegraphese Corpus 

   Jussi Niemi, University of Eastern Finland (2017)
   Computer corpus of Swedish telegraphese language (with English interlinears and translation), compiled by Elisabeth Ahlsén (Linguistics, U. Göteborg), and analyzed (tagged & translated) and finalized by Jussi Niemi. The ...
   Dataset

  • Corpus of Spoken Southwestern Finnish 

   Jussi Niemi, University of Eastern Finland (2017)
   Audio corpus of spoken Finnish across the traditional Tavastia-Southwest dialect boundary.
   Dataset

  • Inkerin murteiden korpus 

   University of Eastern Finland (2017)
   The corpus of Ingrian Finnish dialects was collected by the University of Joensuu (the predecessor of the University of Eastern Finland). The corpus contains about 100 hours of audio files and transcripts of the interviews ...
   Dataset

  • Raja-Karjalan korpus 

   Marjatta Palander, University of Eastern Finland; Helka Riionheimo, University of Eastern Finland; Vesa Koivisto, University of Eastern Finland; Kotimaisten kielten keskus, Institute for the Languages of Finland (2017)
   Raja-Karjalan korpus sisältää yht. 119 t 4 min 58 s audiotiedostoja (.wav) sekä niiden suomalais-ugrilaisella tarkekirjoituksella tuotetut transkriptiot, jotka ovat UTF-8-merkistökoodattuja raakatekstitiedostoja (.txt) ja ...
   Dataset