Now showing items 1-20 of 118

  • 2D electrical impedance tomography dataset 

   Hauptmann, Andreas,University of Helsinki; Kolehmainen, Ville,University of Eastern Finland; Mach, Nguyet Minh,University of Helsinki; Savolainen, Tuomo,University of Eastern Finland; Seppänen, Aku,University of Eastern Finland; Siltanen, Samuli,University of Helsinki (2018-03-21)
   This is an open access electrical impedance tomography (EIT) dataset. The EIT measurements were collected from a circular body (a flat tank filled with saline) with various choices of conductive and resistive inclusions. ...
  • An Automatic Neuroimaging Infrastructure For Synthesis and Analysis of Structural MRI Data 

   Pepe, Antonietta,University of Bordeaux; Dinov, Ivo,University of Michigan; Tohka, Jussi,University of Eastern Finland (2018-05-28)
   We have designed, implemented and distributed a fully automatic neuroimaging infrastructure for the synthesis and analysis of structural magnetic resonance imaging (MRI) data. The framework provides a concrete environment ...
  • Assessment of mutation probabilities of KRAS G12 missense mutants and their long-time scale dynamics by atomistic molecular simulations and Markov state modeling: Datasets. 

   Pantsar, Tatu,University of Eastern Finland; Rissanen, Sami,Tampere University of Technology; Dauch, Daniel,University Hospital Tübingen; Eberhard Karls University Tübingen; Laitinen, Tuomo,University of Eastern Finland; Vattulainen, Ilpo,Tampere University of Technology; University of Helsinki; MEMPHYS-Center for Biomembrane Physics; Poso, Antti,University of Eastern Finland; University Hospital Tübingen (2018-08-16)
   Datasets related to the publication [1]. Including: KRAS G12X mutations derived from COSMIC v.79 [http://cancer.sanger.ac.uk/cosmic/] (KRAS_G12X_mut_COSMICv79..xlsx) RMSFs (300-2000ns) of GDP-systems (300_2000rmsf_GD ...
  • Asumisen turvallisuus Kuopiossa 2004 - 2005 

   Susineva, Juhani, Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta (2016-03-10)
   Tutkimuksessa selvitetään asumisen turvallisuutta kuopiolaisissa rivi- ja kerrostalotalouksissa 2000-luvun alkupuolella. Tutkimuskysymyksiä oli kolme: Miten asumisen turvallisuus tai turvattomuus jäsentyy erityyppisen ...
  • Automatic Speaker Verification Spoofing and Countermeasures Challenge (ASVspoof 2015) Database 

   Tomi Kinnunen, University of Eastern Finland; Zhizheng Wu, University of Edinburgh; Nicholas Evans, EURECOM; Junichi Yamagishi, University of Edinburgh (2018-11-28)
   The database has been used in the first Automatic Speaker Verification Spoofing and Countermeasures Challenge (ASVspoof 2015). Genuine speech is collected from 106 speakers (45 male, 61 female) and with no significant channel ...
  • Comparison of two models for serious games analysis 

   Carvalho, M. B. (2019-02-07)
   In this study, we investigated users' perception of the usability and usefulness of two models for educational serious games analysis: Activity Theory-based Model of Serious Games (ATMSG) and Learning Mechanics–Game Mechanics ...
  • Contribution of allelic imbalance to colorectal cancer 

   Palin, Kimmo,University of Helsinki; Pitkänen, Esa,University of Helsinki; Turunen, Mikko,University of Helsinki; Sahu, Biswajyoti,University of Helsinki; Pihlajamaa, Päivi,University of Helsinki; Kivioja, Teemu,University of Helsinki; Kaasinen, Eevi,Karolinska Institute; Välimäki, Niko,University of Helsinki; Hänninen, Ulrika,University of Helsinki; Cajuso, Tatiana,University of Helsinki; Aavikko, Mervi,University of Helsinki; Tuupanen, Sari,University of Helsinki; Kilpivaara, Outi,University of Helsinki; van den Berg, Linda,University of Helsinki; Kondelin, Johanna,University of Helsinki; Tanskanen, Tomas,University of Helsinki; Katainen, Riku,University of Helsinki; Grau, Marta,University of Helsinki; Rauanheimo, Heli,University of Helsinki; Plaketti, Roosa-Maria,University of Helsinki; Taira, Aurora,University of Helsinki; Sulo, Päivi,University of Helsinki; Hartonen, Tuomo,University of Helsinki; Dave, Kashyap,Karolinska Institute; Schmierer, Bernhard,Karolinska Institute; Botla, Sandeep,Karolinska Institute; Sokolova, Maria,University of Helsinki; Vähärautio, Anna,University of Helsinki; Gladysz, Kornelia,University of Helsinki; Ongen, Halit,University of Geneva; Dermitzakis, Emmanouil,University of Geneva; Bramsen, Jesper,Aarhus University Hospital; Ørntoft, Torben,Aarhus University Hospital; Lindbjerg Andersen, Claus,Aarhus University Hospital; Ristimäki, Ari,University of Helsinki; Lepistö, Anna,Helsinki University Hospital; Renkonen-Sinisalo, Laura,Helsinki University Hospital; Mecklin, Jukka-Pekka,Jyväskylä Central Hospital and University of Eastern Finland; Taipale, Jussi,University of Helsinki, Karolinska Institute; Aaltonen, Lauri,University of Helsinki (2018-09-07)
   Point mutations in cancer have been extensively studied but chromosomal gains and losses have been more challenging to interpret due to their unspecific nature. Here we examine high-resolution allelic imbalance (AI) landscape ...
  • Corpus of Spoken Southwestern Finnish 

   Jussi Niemi, University of Eastern Finland (2017-02-21)
   Audio corpus of spoken Finnish across the traditional Tavastia-Southwest dialect boundary.
  • Diakoniabarometri 2013 

   Diakonian tutkimuksen seura; Kirkkohallitus. Diakonia ja yhteiskuntatyö; Diakoniatyöntekijöiden liitto; Kiiski, Jouko, Itä-Suomen yliopisto; Aho, Marja, Diakonian tutkimuksen seura; Gävert, Titi, Kirkkohallitus. Diakonia ja sielunhoito; Laine, Tiina, Diakoniatyöntekijöiden liitto; Juntunen, Elina, Kirkkohallitus. Jumalanpalvelus ja yhteiskuntatyö (2016-09-24)
   Diakoniabarometrit kartoittavat diakoniatyöntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia työstään. Aineistossa käsitellään diakoniatyön osa-alueita ja yhteistyösuhteita seurakunnissa, väestön ikääntymistä ja nuorten syrjäytymistä ...
  • Diakoniabarometri 2016 

   Gävert, Titi, Kirkkohallitus. Kirkon diakonia ja sielunhoito; Juntunen, Elina, Kirkkohallitus. Diakonian tutkimuksen seura; Kiiski, Jouko, Itä-Suomen yliopisto; Laine, Tiina, Diakoniatyöntekijöiden Liitto (2018-07-10)
   Diakoniabarometrit kartoittavat diakoniatyöntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia työstään. Diakoniabarometri 2016 keskittyi erityisesti syksyn 2015 maahanmuuttaja-aaltoon. Teemoina ovat huono-osaisuuteen liittyvät kysymykset ...
  • Eddy covariance CO flux data from Maaninka reed canary grass crop 

   Mari Pihlatie, University of Helsinki, Department of Physics; Ullar Rannik, University of Helsinki, Department of Physics; Sami Haapanala, University of Helsinki; Narasinha Shurpali, University of Eastern Finland, Department of Environmental and Biological Sciences; Pertti Martikainen, University of Eastern Finland, Department of Environmental and Biological Sciences; Mark Zahniser, Aerodyne Research, Inc.; Ivan Mammarella, University of Helsinki, Department of Physics (2016-09-07)
   Data contains eddy covariance fluxes of CO, CO2, heat, energy, N2O measured on a mineral agricultural field located in Eastern Finland (63°9'48.69'' N, 27°14'3.29'' E), cultivated with a perennial reed canary grass (RCG, ...
  • Eläin perheenjäsenenä 2014-2015 

   Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS); Lauren, Kirsi, Itä-Suomen yliopisto; Niemelä, Reetta; Schuurman, Nora, Itä-Suomen yliopisto. Karjalan tutkimuslaitos; Syrjämaa, Taina, Turun yliopisto. Humanistinen tiedekunta (2018-01-27)
   Aineistossa vastaajat kertovat omasta arjestaan ja kokemuksistaan lemmikkien kanssa niin lapsuudessa kuin nykyhetkessä. Suurin osa muistoista koskee kissoja ja koiria, mutta monella on ollut myös muita eläimiä lemmikkinä, ...
  • Finnish Telegraphese Corpus 

   Jussi Niemi, University of Eastern Finland (2017-02-21)
   Computer corpus of Finnish telegraphese language (with English interlinears and translation). The Finnish Telegraphese Corpus is a product of a cross-linguistic study of telegraphic language produced by normal adult ...
  • Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalvelut 2013 

   Tuomaala, Vaula, Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden laitos (2018-01-27)
   Tutkimuksen aineisto koostuu laadullisen asennetutkimuksen virikemenetelmällä tehdyistä puolistrukturoiduista ryhmä- ja yksilöhaastatteluista. Haastateltavia, joista 10 oli asumisyksiköiden työntekijöitä ja 6 asukkaita, ...
  • Hevoskauppiaiden haastattelut 2012 

   Schuurman, Nora, Itä-Suomen yliopisto. Karjalan tutkimuslaitos (2018-01-27)
   Tutkimuksessa haastateltiin suomalaisia hevoskauppiaita. Haastatteluiden tarkoituksena oli selvittää ihmisen ja eläimen välisen kohtaamisen ja suhteen merkitystä hevoskaupassa sekä hevoskauppaan liittyviä, hevosen hyvinvointia ...
  • Ilmastonmuutos ja ympäristö elämässäni -kirjoituskilpailu 2010-2011 

   Vehviläinen, Marja, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Toivo, Miia, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Häikiö, Liisa, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Marjeta, Anna-Laura, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Åkerman, Maria, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Uotinen, Johanna, Itä-Suomen yliopisto. Humanistinen osasto; Peltola, Taru, Suomen ympäristökeskus (SYKE); Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Kansanrunousarkisto (2016-03-10)
   Aineisto sisältää Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) järjestämään valtakunnalliseen kirjoituskilpailuun osallistuneita tekstejä. Kirjoituskilpailun aiheena oli 'Ilmastonmuutos ja ympäristö elämässäni'. Osallistujia ...
  • im2latex-100k , arXiv:1609.04938 

   Kanervisto, Anssi,University of Eastern Finland (2016-07-16)
   A prebuilt dataset for OpenAI's task for image-2-latex system. Includes total of ~100k formulas and images splitted into train, validation and test sets. Formulas were parsed from LaTeX sources provided here: http://www. ...
  • Inkerin murteiden korpus 

   University of Eastern Finland (2017-02-21)
   The corpus of Ingrian Finnish dialects was collected by the University of Joensuu (the predecessor of the University of Eastern Finland). The corpus contains about 100 hours of audio files and transcripts of the interviews ...
  • International Soil Radiocarbon Database v1.0 

   Lawrence, Corey R.,US Geological Survey; Beem-Miller, Jeffery,Max-Planck Institute for Biogeochemistry; Hoyt, Alison M.,Max-Planck Institute for Biogeochemistry; Monroe, Grey,Colorado State University; Sierra, Carlos A.,Max-Planck Institute for Biogeochemistry; Stoner, Shane,Max-Planck Institute for Biogeochemistry; Heckman, Katherine,US Forest Service; Blankinship, Joseph C.,University of Arizona; Crow, Susan E.,University of Hawaii; McNicol, Gavin,Stanford University; Trumbore, Susan,Max-Planck Institute for Biogeochemistry; Levine, Paul A.,University of California Irvine; Vindušková, Olga,Stanford University; Todd-Brown, Katherine,Wilfred Laurier; Rasmussen, Craig,University of Arizona; Hick Pries, Caitlin E.,Dartmouth College; Schädel, Christina,Northern Arizona University; McFarlane, Karis,Lawrence Livermore National Laboratory; Doetterl, Sebastian,ETH Zurich; Hatté, Christine,Université Paris Saclay; He, Yujie,University of California Irvine; Treat, Claire,University of Eastern Finland; Harden, Jennifer W.,Stanford University; Torn, Margaret S.,Lawrence Berkeley National Laboratory; Estop-Aragonés, Cristian,University of Alberta; Berhe, Asmeret Asefaw,University of California Merced; Keiluweit, Marco,University of Massachusetts-Amherst; Marin-Spiotta, Erika,University of Wisconsin-Madison; Plante, Alain F.,University of Pennsylvania; Thomson, Aaron,University of Georgia; Schimel, Joshua P.,University of California Santa Barbara; Vaughn, Lydia J. S.,Lawrence Berkeley National Laboratory; Wagai, Rota,National Agriculture and Food Research Organizaon (2019-03-28)
   Synthesized soils data associated with v1.0 of the International Soil Radiocarbon Database. Detailed information about this dataset can be found at soilradiocarbon.org.
  • Joensuu Agrammatic Aphasia Corpus 

   Jussi Niemi, University of Eastern Finland (2017-02-21)
   Computer corpora of semi-spontaneous speech of two Finnish agrammatic (Broca) aphasics (with English morphological interlinears and translations). More information: https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/KitWiki/FinClari ...