Show simple item record

dc.contributor.authorDiakonian tutkimuksen seura
dc.contributor.authorKirkkohallitus. Diakonia ja yhteiskuntatyö
dc.contributor.authorDiakoniatyöntekijöiden Liitto
dc.contributor.authorKiiski, Jouko, Itä-Suomen yliopisto
dc.contributor.authorAho, Marja, Diakonian tutkimuksen seura
dc.contributor.authorGävert, Titi, Kirkkohallitus. Diakonia ja sielunhoito
dc.contributor.authorLaine, Tiina, Diakoniatyöntekijöiden Liitto
dc.contributor.authorJuntunen, Elina, Kirkkohallitus. Jumalanpalvelus ja yhteiskuntatyö
dc.date.accessioned2018-04-17T07:26:32Z
dc.date.available2018-04-17T07:26:32Z
dc.date.issued2016-09-24T01:02:01.980459
dc.identifier.otherurn:nbn:fi:csc-kata20160924040201868518en
dc.identifier.urihttps://erepo.uef.fi/handle/123456789/6516
dc.description.abstractDiakoniabarometrit kartoittavat diakoniatyöntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia työstään. Aineistossa käsitellään diakoniatyön osa-alueita ja yhteistyösuhteita seurakunnissa, väestön ikääntymistä ja nuorten syrjäytymistä diakoniatyön näkökulmasta sekä diakoniatyöntekijöiden työhyvinvointia. Tutkimusta ovat rahoittaneet Kirkkohallitus ja Diakoniatyöntekijöiden Liitto. Diakoniatyön osa-alueisiin ja painopisteiden muutoksiin liittyen vastaajilta kysyttiin, missä määrin erilaiset tehtävät, kuten perhetyö, oppilaitostyö, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, yhteistyö sosiaalitoimen kanssa, työpaikkatyö ja vanhustyö kuuluivat seurakunnan diakoniatyöhön. Työntekijöitä pyydettiin myös kertomaan, mihin diakoniatyön osa-alueeseen kohdistuu eniten lisäämistarvetta sekä miten väestön ikääntyminen ja nuorten syrjäytyminen näkyvät työssä. Lisäksi kysyttiin muutoksista asiakkaiden suhtautumisessa diakonian antamaan taloudelliseen apuun sekä yhteistyön tekemisestä vapaaehtoisten kanssa. Diakoniatyön yhteistyösuhteisiin liittyen kysyttiin kuinka paljon yhteistyötä seurakunnan diakoniatyöllä oli esimerkiksi muiden seurakuntien, sosiaaliviraston eri osastojen, oppilaitosten, järjestöjen, yritysten ja velkaneuvonnan kanssa. Lisäksi tiedusteltiin onnistumisen kokemuksista ja ongelmakohdista yhteistyössä. Diakonian sisällöllisiin rajauksiin ja diakoniatyöhön liittyen työntekijöiltä kysyttiin työn sisältöä määrittävistä tahoista, tehtäväkuvauksen olemassaolosta, tehtävänkuvauskeskusteluista, pätevien hakijoiden määrästä avoimiin diakoniatyön virkoihin seurakunnassa sekä todennäköisyydestä työpaikan vaihdokseen lähivuosina. Työhyvinvointiin liittyen kysyttiin henkisen väkivallan esiintymisestä työpaikalla sekä väkivallan tai sen uhan kohteeksi joutumisesta asiakkaiden taholta. Vastaajia pyydettiin myös ottamaan kantaa työhön ja siinä viihtymiseen, motivoituneisuuteen, esimiehen tukeen, työn kuormittavuuteen ja työn merkityksellisyyteen liittyviin väitteisiin. Vaihtuvissa teemakysymyksissä kartoitettiin työssä kuormittumista ja voimavaroja. Diakoniatyöntekijöitä pyydettiin kertomaan, kuinka paljon he kokivat kuormittuvansa esimerkiksi liiallisen työmäärän, työyhteisön ongelmien, vaikeiden asiakastapauksien, määrärahojen puutteen, työn vaativuuden, työyhteisön tiedonkulun puutteiden tai työn yksinäisyyden vuoksi. Lisäksi kysyttiin erilaisten voimavarojen, kuten ystävien, työkavereiden, liikunnan, harrastusten, huumorin, yksilö- ja ryhmätyönohjauksen ja rukoilemisen käytöstä. Taustamuuttujina aineistossa ovat työskentelyhiippakunta, työskentelykunnan asukasmäärä, työskentelyseurakunnan jäsenmäärä, syntymävuosi, sukupuoli, koulutus, työskentelyvuosien määrä diakoniatyössä ja esimiesasemassa toimiminen.
dc.relation.urihttps://etsin.avointiede.fi/dataset/urn-nbn-fi-csc-kata20160924040201868518
dc.rightsother-closed, Other (Not Open)
dc.subjectdiakonia
dc.subjectdiakonissat
dc.subjectdiakonit
dc.subjecteriarvoisuus ja syrjäytyminen
dc.subjectevankelis-luterilainen kirkko
dc.subjecthumanistiset tieteet
dc.subjecthuono-osaisuus
dc.subjectikääntyminen
dc.subjectkirkko
dc.subjectseurakunnat
dc.subjectsosiaaliset ongelmat
dc.subjectsyrjäytyminen
dc.subjecttasa-arvo
dc.subjecttyöelämä
dc.subjecttyöhyvinvointi
dc.subjecttyön kuormittavuus
dc.subjecttyöntekijät
dc.subjecttyöolot
dc.subjectuskonto ja arvot
dc.subjectyhteiskuntatieteet
dc.titleDiakoniabarometri 2013
dc.title.alternativeDiaconia Barometer 2013
dc.relation.doiurn:nbn:fi:fsd:T-FSD2941
dc.description.datasetversion2018-09-27


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record