Show simple item record

dc.contributor.authorRosenlund, Milla
dc.contributor.authorKinnunen, Ulla-Mari
dc.date.accessioned2018-08-09T10:40:29Z
dc.date.available2018-08-09T10:40:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://erepo.uef.fi/handle/123456789/6764
dc.description.abstractLähivuosien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sähköistämisen yhtenä tarkoituksena on tukea kansalaisen aktiivisempaa otetta oman hyvinvointinsa ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Uudet teknologiat ja palvelujen sähköis-täminen voivat kuitenkin aiheuttaa eriarvoistumista väestöryhmien välillä, sillä esimerkiksi ikääntyneiden valmiu-det sähköisten palvelujen käyttöön ovat muita ryhmiä matalampia. Ikäihmisten osuus väestörakenteesta kasvaa lähitulevaisuudessa voimakkaasti suurten ikäluokkien eläköitymisen, kuolleisuuden alenemisen sekä toisaalta lasten ja työikäisten osuuden vähenemisen seurauksena. Tämän vuoksi vanhimmista ikäluokista tulee entistä merkittävämpi sosiaali- ja terveydenhuollon käyttäjäryhmä. Sosiaali- ja ter-veydenhuollon palvelujen sähköistäminen vaikuttaa lähivuosina voimakkaasti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-jen järjestämiseen. Tämän artikkelin tarkoituksena on kuvailevan kirjallisuuskatsauksen menetelmin kuvata, minkä-laisia kokemuksia ikäihmisillä on terveydenhuollon sähköisten palvelujen käytöstä ja mitkä tekijät vaikuttavat terveydenhuollon sähköisten palvelujen käyttöön. Lisäksi katsauksessa kartoitetaan ikäihmisten sähköisten palve-lujen käytössä kokemia ongelmakohtia, joita tulisi huomioida ikäihmisille suunnattujen palvelujen järjestelmäkehi-tyksessä alusta alkaen. Katsaukseen valikoituneiden artikkeleiden (n=36) perusteella havaittiin, että ikäihmisten kokemukset terveyden-huollon sähköisten palvelujen käytöstä ovat pääasiallisesti myönteisiä. Käyttöön vaikuttavat monet tekijät, joiden vaikutus on usein yksilöllinen. Joitakin yleisiä olettamia tekijöiden vaikutuksesta voidaan kuitenkin löytää. Havaitut ongelmakohdat liittyvät usein järjestelmien, sovellusten ja apuvälineiden käytettävyyteen. Yleisesti ongelmia aihe-uttavat hahmottamiseen liittyvät seikat kuten sivustojen ja sovellusten ulkoasu, liian pienet fontit tai painikkeet sekä hankala navigointirakenne. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin tietoturvaan liittyviä huolia sekä käyttäjän koke-maa leimautumisen tunnetta.
dc.language.isosuomi
dc.publisherFinnish Journal of eHealth and eWelfare
dc.relation.ispartofseriesFinnish Journal of eHealth and eWelfare
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.23996/fjhw.69136
dc.rightsCC BY-NC-ND https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectsähköinen asiointi
dc.subjectikäihmiset
dc.subjectterveydenhuolto
dc.subjectkäyttökokemus
dc.subjectterveyden edistäminen
dc.subjectterveysteknologia
dc.titleIkäihmisten kokemukset terveydenhuollon sähköisten palvelujen käytöstä ja kokemusten hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä - kuvaileva kirjallisuuskatsaus
dc.description.versionpublished version
dc.contributor.departmentSosiaali- ja terveysjohtamisen laitos / Toiminta
uef.solecris.id55154406en
dc.type.publicationTieteelliset aikakauslehtiartikkelit
dc.rights.accessrights© Authors
dc.relation.doi10.23996/fjhw.69136
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange264-284
dc.relation.issn1798-0798
dc.relation.issue2-3
dc.relation.volume10
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.type.okmA1
uef.solecris.openaccessOpen access -julkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record