Show simple item record

dc.contributor.authorHyvärinen Kari
dc.contributor.authorTossavainen Kerttu
dc.contributor.authorSaaranen Terhi
dc.date.accessioned2018-08-09T10:47:55Z
dc.date.available2018-08-09T10:47:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://erepo.uef.fi/handle/123456789/6765
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli kuvata terveysalalla työskentelevien opettajien kokemuksia henkilökohtaisesta ja työyhteisönsä työhyvinvoinnista. Lisäksi selvitettiin vastaajien tyytyväisyyttä ammatilliseen osaamiseensa ja sen yhteyttä työhyvinvointiin. Kohderyhmän muodostivat kuuden ammattikorkeakoulun ja yhdentoista ammatillisen oppilaitoksen terveysalalla työskentelevät opettajat. Tutkimuksen vastausprosentti oli 38% (n=250). Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä Terveysalan opettajien työhyvinvointiindeksi-kyselylomakkeella. Määrällinen aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin. Osallistujat arvioivat henkilökohtaisen työhyvinvointinsa pääsääntöisesti paremmaksi kuin työyhteisönsä työhyvinvoinnin. Ammatillisissa oppilaitoksissa opettajat olivat tyytymättömimpiä vuorovaikutusosaamiseensa, kuten erityistilanteiden kohtaamistaitoihin. Ammattikorkeakouluissa oltiin tyytymättömimpiä atk- ja opetustekniseen osaamiseen. Oman koulutuksen riittävyydellä ja mahdollisuuksilla hyödyntää omia kykyjään työssä oli eniten yhteyttä työhyvinvointiin. Ammatillisissa oppilaitoksissa opettajan tutkimus- ja eettisellä osaamisella oli yhteyttä henkilökohtaiseen työhyvinvointiin. Ammattikorkeakouluissa atk- ja opetusteknisillä taidoilla ja vuorovaikutusosaamisella oli eniten yhteyttä henkilökohtaiseen työhyvinvointiin. Tulokset vahvistavat käsitystä, että ammatillinen osaaminen ja sen kehittäminen ovat merkittäviä työhyvinvoinnin osatekijöitä. Tuloksia voidaan hyödyntää ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen johtamisessa sekä opettajan koulutuksessa.
dc.language.isosuomi
dc.relation.ispartofseriesHOITOTIEDE
dc.rightsAll rights reserved
dc.subjecttyöhyvinvointi
dc.subjectosaaminen
dc.subjectkoulutus
dc.subjectammattikorkeakoulu
dc.subjectterveysala
dc.subjectopettajat
dc.titleAmmatillinen osaaminen työhyvinvoinnin osana - kyselytutkimus terveysalan opettajille
dc.description.versionpublished version
dc.contributor.departmentDepartment of Nursing Science, activities
uef.solecris.id55125252en
dc.type.publicationTieteelliset aikakauslehtiartikkelit
dc.rights.accessrights© Hoitotieteiden tutkimusseura HTTS ry
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange252-263
dc.relation.issn0786-5686
dc.relation.issue4
dc.relation.volume29
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.type.okmA1
uef.solecris.openaccessEi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record