Show simple item record

dc.contributor.authorKainulainen, Sakari
dc.contributor.authorSaari, Juho
dc.date.accessioned2020-07-02T02:09:45Z
dc.date.available2020-07-02T02:09:45Z
dc.date.issued2020-07-02T04:03:44+03:00
dc.identifier.urihttps://erepo.uef.fi/handle/123456789/8219
dc.description.abstractTutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten suonensisäisten huumeiden käyttäjien elämäntilanteita, hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena oli tuottaa tilastollista tietoa terveysneuvontapisteiden asiakkaiden elämästä. Sumuisten sielujen hyvinvointi (SUMU) -hanke on osa professori Juho Saaren johtamaa laajemmin suomalaisen yhteiskunnan huono-osaisia ryhmiä tarkastelevaa tutkimusohjelmaa. Hankkeeseen saatiin pilottivaiheessa pieni rahoitus Kuopion kaupungilta. Vastaajille esitettiin ensiksi väittämiä heidän omasta hyvinvoinnistaan ja elämänhallinnastaan. Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin, mitä palveluja tai tulonsiirtoja he tai heidän perheenjäsenensä ovat saaneet tai käyttäneet viimeisten kahden kuukauden aikana. Vastaajilta kysyttiin myös mielipiteitä käytettyjen palveluiden laadusta ja omasta motivaatiosta muutokseen. Lisäksi Helsingin Diakonissalaitoksen terveysneuvontapisteillä (HDL 1-3) kysyttiin erikseen kysymyksiä muun muassa siitä, millaisena vastaajat näkevät elämänsä vuoden kuluttua. Aineiston taustamuuttujat ovat vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, työmarkkina-asema, asumismuoto, leipäjonoasiakkuus, huumetuomioiden määrä kahden viime vuoden aikana, suonensisäisten huumeiden käytön aloitusikä, uskonnollinen osallistuminen, kotitalouden rakenne ja tulot.
dc.relation.urihttps://etsin.fairdata.fi/dataset/bab162ee-5d75-4334-9660-4c88784de38a
dc.titleSuonensisäisten huumeiden käyttäjien hyvinvointi 2013-2014
dc.relation.doiurn:nbn:fi:fsd:T-FSD3357
dc.description.datasetversionb153704f-2d86-475d-aad5-0de247d74410


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record