Show simple item record

dc.contributor.authorSaaranen, Terhi
dc.contributor.authorJuntunen, Aija
dc.contributor.authorKankkunen, Päivi
dc.date.accessioned2020-09-24T07:17:21Z
dc.date.available2020-09-24T07:17:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://erepo.uef.fi/handle/123456789/8324
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli kuvata terveys-alan opettajien työhyvinvointia ja sen edistämiseen liittyviä tekijöitä työntekijän ja hänen työnsä näkökulmasta. Tutkimusaineisto kerättiin kolmessa ammattikorkeakoulussa ja kahdessa ammatillisessa oppilaitoksessa työskenteleviltä terveysalan opettajilta sähköisellä kyselylomakkeella. Aineisto analysointiin tilastollisin menetelmin (kuvailevat ja monimuuttujamenetelmät) SPSS (Statistical Package Social Sciences) 24.0 for Windows tilasto-ohjelmalla.Terveysalan opettajat kokivat työnsä psyykkisesti kuormittavaksi ja työmäärän koettiin jakautuvan epätasaisesti lukuvuoden aikana. Työterveyshuollon toimintaan työhyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä sekä työssäjaksamisen tukena oltiin kohtuullisen tyytyväisiä, mutta kehitettävää on esimerkiksi työhyvinvoinnin tukemisessa entistä paremmaksi terveystarkastuksissa. Työhön liittyvien voimavarojen ja kuormitustekijöiden tehokkaampi tunnistaminen ja puheeksi ottaminen mahdollistaa opettajien työssä selviytymistä ja edistää heidän työhyvinvointiaan. Myös työantajan tarjoama työssä jaksamista ja psyykkisiä voimavaroja tukeva toiminta koettiin riittämättömäksi. Jatkossa työnantajan tulee pyrkiä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa löytämään, kehittämään ja ylläpitämään terveysalan opettajien työstä löytyviä voimavaroja heidän työhyvinvointinsa edistämiseksi ja parantamiseksi.
dc.language.isosuomi
dc.relation.ispartofseriesHoitotiede
dc.relation.urihttps://www3.uef.fi/fi/web/htts/hoitotiede-lehti
dc.rightsAll rights reserved
dc.subjecthyvinvointi
dc.subjectkoulutus
dc.subjectopettajat
dc.subjecttyöterveyshuolto
dc.titleTerveysalan opettajien työhyvinvointi ja sen edistäminen - työntekijän ja hänen työnsä näkökulma
dc.description.versionpublished version
dc.contributor.departmentDepartment of Nursing Science, activities
uef.solecris.id73508078en
dc.type.publicationTieteelliset aikakauslehtiartikkelit
dc.rights.accessrights© Sairaanhoitajien koulutussäätiö
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange154-165
dc.publisher.countrySuomi
dc.relation.issn0786-5686
dc.relation.issue3
dc.relation.volume32
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.type.okmA1
uef.solecris.openaccessEi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record