Now showing items 1-2 of 2

  • Alkuopetusikäisen valmius reflektoida matemaattisessa ongelmanratkaisutilanteessa 

   Eronen, Lasse; Toikka, Susanna (Finnish Mathematics and Science Education Research Association, FMSERA, 2021)
   Reflektiotaito, eli yksilön taito tietoisesti pohtia muun muassa omia tunteitaan, on keskeinen matemaattisten taitojen kehittymisen näkökulmasta. Tässä tapaustutkimuksessa haastattelimme alkuopetusikäisiä (n=23) heti ...
   Tieteelliset aikakauslehtiartikkelit

  • Lukion ensimmäinen yhteinen matematiikan kurssi - mielekästä ja merkityksellistä 

   Portaankorva-Koivisto, Päivi Maria; Eronen, Lasse; Hannula, Markku; Kupiainen, Sirkku (, 2019)
   Tutkimuksessa tarkasteltiin lukion matematiikan opettajien ja opiskelijoiden ensikokemuksia kaikille yhteisestä matematiikan kurssista MAY1. Aineisto kerättiin keväällä 2017 sähköisellä kyselyllä. Kyselyyn vastasi 1 560 ...
   Tieteelliset aikakauslehtiartikkelit