Now showing items 1-2 of 2

  • Diakoniabarometri 2013 

   Diakonian tutkimuksen seura; Kirkkohallitus. Diakonia ja yhteiskuntatyö; Diakoniatyöntekijöiden Liitto; Kiiski, Jouko, Itä-Suomen yliopisto; Aho, Marja, Diakonian tutkimuksen seura; Gävert, Titi, Kirkkohallitus. Diakonia ja sielunhoito; Laine, Tiina, Diakoniatyöntekijöiden Liitto; Juntunen, Elina, Kirkkohallitus. Jumalanpalvelus ja yhteiskuntatyö (2016-09-24)
   Diakoniabarometrit kartoittavat diakoniatyöntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia työstään. Aineistossa käsitellään diakoniatyön osa-alueita ja yhteistyösuhteita seurakunnissa, väestön ikääntymistä ja nuorten syrjäytymistä ...
  • (Epä)normaali vanhuus. Poikkeavan ikääntymisen rajankäynti 1930-luvun mielisairaalapotilaiden omaisten tulkinnoissa 

   Kinnunen, Anna (Suomi, 2018)
   Normaalin ja poikkeavan vanhenemisen raja on veteen piirretty viiva. Yhtäältä sitä häivyttää käsitys ikääntymiseen kuuluvasta luonnollisesta mielen ja ruumiin heikkenemisestä. Toisaalta rajaa hämärtää erityisesti medikalisaation ...