Now showing items 1-4 of 4

  • Diakoniabarometri 2016 

   Gävert, Titi, Kirkkohallitus. Kirkon diakonia ja sielunhoito; Juntunen, Elina, Kirkkohallitus. Diakonian tutkimuksen seura; Kiiski, Jouko, Itä-Suomen yliopisto; Laine, Tiina, Diakoniatyöntekijöiden Liitto (2018)
   Diakoniabarometrit kartoittavat diakoniatyöntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia työstään. Diakoniabarometri 2016 keskittyi erityisesti syksyn 2015 maahanmuuttaja-aaltoon. Teemoina ovat huono-osaisuuteen liittyvät kysymykset ...

  • Maahanmuuttajaoppaat 2005 

   Vuori, Jaana, Itä-Suomen yliopisto. Filosofinen tiedekunta (2016)
   Maahanmuuttajaoppaat-aineisto koostuu työministeriön verkkosivuilla vuonna 2005 julkisesti saatavilla olleista 55 suomen- ja englanninkielisestä oppaasta, joista osa on tarkoitettu maahanmuuttajien kanssa työskenteleville ...

  • Suomen maahanmuutto -teema maantiedon oppikirjoissa 

   Huovinen, Hannu (Itä-Suomen yliopisto; University of Eastern Finland, 2011)
   info:eu-repo/semantics/masterThesis

  • Väistelevää ohjausta - opinto-ohjauksen yksin jättävät käytänteet maahanmuuttotaustaisten nuorten parissa 

   Souto, Anne-Mari (, 2020)
   Tilastolliset tarkastelut ovat antaneet viitteitä koulutuspolkujen etnisestä ja rodullistetusta eriytymisestä Suomessa. Tässä artikkelissa lähestyn tätä ilmiötä tarkastelemalla maahanmuuttotaustaisten nuorten ja heidän ...
   Tieteelliset aikakauslehtiartikkelit