Now showing items 1-12 of 12

  • Asumisen turvallisuus Kuopiossa 2004 - 2005 

   Susineva, Juhani, Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta (2016)
   Tutkimuksessa selvitetään asumisen turvallisuutta kuopiolaisissa rivi- ja kerrostalotalouksissa 2000-luvun alkupuolella. Tutkimuskysymyksiä oli kolme: Miten asumisen turvallisuus tai turvattomuus jäsentyy erityyppisen ...

  • Diakoniabarometri 2013 

   Diakonian tutkimuksen seura; Kirkkohallitus. Diakonia ja yhteiskuntatyö; Diakoniatyöntekijöiden Liitto; Kiiski, Jouko, Itä-Suomen yliopisto; Aho, Marja, Diakonian tutkimuksen seura; Gävert, Titi, Kirkkohallitus. Diakonia ja sielunhoito; Laine, Tiina, Diakoniatyöntekijöiden Liitto; Juntunen, Elina, Kirkkohallitus. Jumalanpalvelus ja yhteiskuntatyö (2016)
   Diakoniabarometrit kartoittavat diakoniatyöntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia työstään. Aineistossa käsitellään diakoniatyön osa-alueita ja yhteistyösuhteita seurakunnissa, väestön ikääntymistä ja nuorten syrjäytymistä ...

  • Diakoniabarometri 2016 

   Gävert, Titi, Kirkkohallitus. Kirkon diakonia ja sielunhoito; Juntunen, Elina, Kirkkohallitus. Diakonian tutkimuksen seura; Kiiski, Jouko, Itä-Suomen yliopisto; Laine, Tiina, Diakoniatyöntekijöiden Liitto (2018)
   Diakoniabarometrit kartoittavat diakoniatyöntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia työstään. Diakoniabarometri 2016 keskittyi erityisesti syksyn 2015 maahanmuuttaja-aaltoon. Teemoina ovat huono-osaisuuteen liittyvät kysymykset ...

  • Eläin perheenjäsenenä 2014-2015 

   Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS); Lauren, Kirsi, Itä-Suomen yliopisto; Niemelä, Reetta; Schuurman, Nora, Itä-Suomen yliopisto. Karjalan tutkimuslaitos; Syrjämaa, Taina, Turun yliopisto. Humanistinen tiedekunta (2018)
   Aineistossa vastaajat kertovat omasta arjestaan ja kokemuksistaan lemmikkien kanssa niin lapsuudessa kuin nykyhetkessä. Suurin osa muistoista koskee kissoja ja koiria, mutta monella on ollut myös muita eläimiä lemmikkinä, ...

  • Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalvelut 2013 

   Tuomaala, Vaula, Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden laitos (2018)
   Tutkimuksen aineisto koostuu laadullisen asennetutkimuksen virikemenetelmällä tehdyistä puolistrukturoiduista ryhmä- ja yksilöhaastatteluista. Haastateltavia, joista 10 oli asumisyksiköiden työntekijöitä ja 6 asukkaita, ...

  • Hevoskauppiaiden haastattelut 2012 

   Schuurman, Nora, Itä-Suomen yliopisto. Karjalan tutkimuslaitos (2018)
   Tutkimuksessa haastateltiin suomalaisia hevoskauppiaita. Haastatteluiden tarkoituksena oli selvittää ihmisen ja eläimen välisen kohtaamisen ja suhteen merkitystä hevoskaupassa sekä hevoskauppaan liittyviä, hevosen hyvinvointia ...

  • Ilmastonmuutos ja ympäristö elämässäni -kirjoituskilpailu 2010-2011 

   Vehviläinen, Marja, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Toivo, Miia, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Häikiö, Liisa, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Marjeta, Anna-Laura, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Åkerman, Maria, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Uotinen, Johanna, Itä-Suomen yliopisto. Humanistinen osasto; Peltola, Taru, Suomen ympäristökeskus (SYKE); Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Kansanrunousarkisto (2016)
   Aineisto sisältää Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) järjestämään valtakunnalliseen kirjoituskilpailuun osallistuneita tekstejä. Kirjoituskilpailun aiheena oli 'Ilmastonmuutos ja ympäristö elämässäni'. Osallistujia ...

  • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnittelu kunnissa: viranhaltijoiden ryhmähaastattelut 2008 - 2009 

   Määttä, Mirja, Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden laitos; Härkönen, Hanna; Suoranta, Kaisa (2016)
   Aineisto pitää sisällään viisi kunnallisten viranhaltijoiden ryhmähaastattelua. Haastatteluissa käsitellään lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvää kunnallista suunnittelua, johon kuntia on suostuteltu, opastettu ja ...

  • Maahanmuuttajaoppaat 2005 

   Vuori, Jaana, Itä-Suomen yliopisto. Filosofinen tiedekunta (2016)
   Maahanmuuttajaoppaat-aineisto koostuu työministeriön verkkosivuilla vuonna 2005 julkisesti saatavilla olleista 55 suomen- ja englanninkielisestä oppaasta, joista osa on tarkoitettu maahanmuuttajien kanssa työskenteleville ...

  • Naapuruuskysely 2012 

   Hirvonen, Jukka, Aalto-yliopisto. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja kehittämiskeskus; Määttä, Tapio, Itä-Suomen yliopisto. Oikeustieteiden laitos (2016)
   Tutkimuksen pääteemoja olivat naapuruussuhteet ja naapuruuskiistat. Tutkimuksen on rahoittanut Suomen Akatemia (Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelma, Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa -hanke). Tutkimuksessa ...

  • NEET-nuorten ja työntekijöiden haastattelut ammatillisiin opintoihin valmentavassa koulutushankkeessa 2013 

   Määttä, Mirja, Itä-Suomen yliopisto (2019)
   Aineisto käsittelee ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutushanketta 17-24 -vuotiaiden NEET-nuorten (Youth not in employment, education or training) sekä hankkeen työntekijöiden näkökulmasta. Haastatteluilla ...

  • Vapaa-ajan asuminen Suomessa: väestökysely 2012 

   Pitkänen, Kati, Suomen ympäristökeskus (SYKE); Hiltunen, Mervi J., Itä-Suomen yliopisto; Hall, C. Michael, Itä-Suomen yliopisto; Paloniemi, Riikka, Suomen ympäristökeskus (SYKE); Rehunen, Antti, Suomen ympäristökeskus (SYKE); Rinne, Janne, Suomen ympäristökeskus (SYKE); Strandell, Anna, Suomen ympäristökeskus (SYKE); Adamiak, Czeslaw, Itä-Suomen yliopisto; Vepsäläinen, Mia, Itä-Suomen yliopisto (2016)
   Itä-Suomen yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Metsäntutkimuslaitoksen toteuttamassa aineistossa kartoitetaan suomalaisten vapaa-ajan asumista vuonna 2012. Kyselyn teemoja ovat muun muassa asumisen ympäristöt ...