UEF eRepo gathers the metadata of the research data from the researchers of the University of Eastern Finland. Firstly, the researcher chooses the most applicable data repository (national or international) and submits the open research data there. After that, the metadata is transferred automatically to eRepo. At the moment, automatic transfer to eRepo is possible from Etsin, Zenodo and EUDAT.

UEF-researcher?

More information on opening your research data can be found from the OpenUEF web pages. Read more.

Collections in this resource type

Recent Submissions

 • Myxomycetes collection of the University of Eastern Finland 

  Kirsi;Pennanen (2017-08-22)
  The myxomycetes collection of the University of Eastern Finland, Joensuu campus.
 • Fungi collection of the University of Eastern Finland 

  Kirsi;Pennanen (2017-08-22)
  The Joensuu fungi collection.
 • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnittelu kunnissa: viranhaltijoiden ryhmähaastattelut 2008 - 2009 

  Määttä, Mirja, Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden laitos; Härkönen, Hanna; Suoranta, Kaisa (2016-03-10)
  Aineisto pitää sisällään viisi kunnallisten viranhaltijoiden ryhmähaastattelua. Haastatteluissa käsitellään lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvää kunnallista suunnittelua, johon kuntia on suostuteltu, opastettu ja ...
 • Diakoniabarometri 2013 

  Diakonian tutkimuksen seura; Kirkkohallitus. Diakonia ja yhteiskuntatyö; Diakoniatyöntekijöiden liitto; Kiiski, Jouko, Itä-Suomen yliopisto; Aho, Marja, Diakonian tutkimuksen seura; Gävert, Titi, Kirkkohallitus. Diakonia ja sielunhoito; Laine, Tiina, Diakoniatyöntekijöiden liitto; Juntunen, Elina, Kirkkohallitus. Jumalanpalvelus ja yhteiskuntatyö (2016-09-24)
  Diakoniabarometrit kartoittavat diakoniatyöntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia työstään. Aineistossa käsitellään diakoniatyön osa-alueita ja yhteistyösuhteita seurakunnissa, väestön ikääntymistä ja nuorten syrjäytymistä ...
 • Ilmastonmuutos ja ympäristö elämässäni -kirjoituskilpailu 2010-2011 

  Vehviläinen, Marja, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Toivo, Miia, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Häikiö, Liisa, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Marjeta, Anna-Laura, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Åkerman, Maria, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Uotinen, Johanna, Itä-Suomen yliopisto. Humanistinen osasto; Peltola, Taru, Suomen ympäristökeskus (SYKE); Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Kansanrunousarkisto (2016-03-10)
  Aineisto sisältää Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) järjestämään valtakunnalliseen kirjoituskilpailuun osallistuneita tekstejä. Kirjoituskilpailun aiheena oli 'Ilmastonmuutos ja ympäristö elämässäni'. Osallistujia ...
 • Asumisen turvallisuus Kuopiossa 2004 - 2005 

  Susineva, Juhani, Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta (2016-03-10)
  Tutkimuksessa selvitetään asumisen turvallisuutta kuopiolaisissa rivi- ja kerrostalotalouksissa 2000-luvun alkupuolella. Tutkimuskysymyksiä oli kolme: Miten asumisen turvallisuus tai turvattomuus jäsentyy erityyppisen ...
 • Maahanmuuttajaoppaat 2005 

  Vuori, Jaana, Itä-Suomen yliopisto. Filosofinen tiedekunta (2016-08-25)
  Maahanmuuttajaoppaat-aineisto koostuu työministeriön verkkosivuilla vuonna 2005 julkisesti saatavilla olleista 55 suomen- ja englanninkielisestä oppaasta, joista osa on tarkoitettu maahanmuuttajien kanssa työskenteleville ...
 • Vapaa-ajan asuminen Suomessa: väestökysely 2012 

  Pitkänen, Kati, Suomen ympäristökeskus; Hiltunen, Mervi J., Itä-Suomen yliopisto; Hall, C. Michael, Itä-Suomen yliopisto; Paloniemi, Riikka, Suomen ympäristökeskus; Rehunen, Antti, Suomen ympäristökeskus; Rinne, Janne, Suomen ympäristökeskus; Strandell, Anna, Suomen ympäristökeskus; Adamiak, Czeslaw, Itä-Suomen yliopisto; Vepsäläinen, Mia, Itä-Suomen yliopisto (2016-08-25)
  Itä-Suomen yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Metsäntutkimuslaitoksen toteuttamassa aineistossa kartoitetaan suomalaisten vapaa-ajan asumista vuonna 2012. Kyselyn teemoja ovat muun muassa asumisen ympäristöt ...
 • Eläin perheenjäsenenä 2014-2015 

  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS); Lauren, Kirsi, Itä-Suomen yliopisto; Niemelä, Reetta; Schuurman, Nora, Itä-Suomen yliopisto. Karjalan tutkimuslaitos; Syrjämaa, Taina, Turun yliopisto. Humanistinen tiedekunta (2018-01-27)
  Aineistossa vastaajat kertovat omasta arjestaan ja kokemuksistaan lemmikkien kanssa niin lapsuudessa kuin nykyhetkessä. Suurin osa muistoista koskee kissoja ja koiria, mutta monella on ollut myös muita eläimiä lemmikkinä, ...
 • Hevoskauppiaiden haastattelut 2012 

  Schuurman, Nora, Itä-Suomen yliopisto. Karjalan tutkimuslaitos (2018-01-27)
  Tutkimuksessa haastateltiin suomalaisia hevoskauppiaita. Haastatteluiden tarkoituksena oli selvittää ihmisen ja eläimen välisen kohtaamisen ja suhteen merkitystä hevoskaupassa sekä hevoskauppaan liittyviä, hevosen hyvinvointia ...
 • Naapuruuskysely 2012 

  Hirvonen, Jukka, Aalto-yliopisto. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja kehittämiskeskus; Määttä, Tapio, Itä-Suomen yliopisto. Oikeustieteiden laitos (2016-09-02)
  Tutkimuksen pääteemoja olivat naapuruussuhteet ja naapuruuskiistat. Tutkimuksen on rahoittanut Suomen Akatemia (Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelma, Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa -hanke). Tutkimuksessa ...
 • Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalvelut 2013 

  Tuomaala, Vaula, Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden laitos (2018-01-27)
  Tutkimuksen aineisto koostuu laadullisen asennetutkimuksen virikemenetelmällä tehdyistä puolistrukturoiduista ryhmä- ja yksilöhaastatteluista. Haastateltavia, joista 10 oli asumisyksiköiden työntekijöitä ja 6 asukkaita, ...
 • Puijo SMEAR IV Kuopio weather (SmartSMEAR) 

  Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland; University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics, Aerosol Physics group; Jorma Joutsensaari, University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics; Mika Komppula, Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland (2017-04-26)
  Weather variables measured at Puijo SMEAR IV station in Kuopio, Finland. Data stored in CSC “smear” database, “PUI_weather” table. It includes the following variables (valiable_name: description; [unit]): * samptime: ...
 • Puijo SMEAR IV Kuopio Cloud Droplet Probe, CDP (SmartSMEAR) 

  Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland; University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics, Aerosol Physics group; Jorma Joutsensaari, University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics; Mika Komppula, Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland (2017-06-28)
  Cloud Droplet Probe data measured at Puijo SMEAR IV station in Kuopio, Finland. Data stored in CSC “smear” database, “PUI_cdp” table. It includes the following variables (valiable_name: description; [unit]): * samptime: ...
 • Eddy covariance CO flux data from Maaninka reed canary grass crop 

  Mari Pihlatie, University of Helsinki, Department of Physics; Ullar Rannik, University of Helsinki, Department of Physics; Sami Haapanala, University of Helsinki; Narasinha Shurpali, University of Eastern Finland, Department of Environmental and Biological Sciences; Pertti Martikainen, University of Eastern Finland, Department of Environmental and Biological Sciences; Mark Zahniser, Aerodyne Research, Inc.; Ivan Mammarella, University of Helsinki, Department of Physics (2016-09-07)
  Data contains eddy covariance fluxes of CO, CO2, heat, energy, N2O measured on a mineral agricultural field located in Eastern Finland (63°9'48.69'' N, 27°14'3.29'' E), cultivated with a perennial reed canary grass (RCG, ...
 • Puijo SMEAR IV Kuopio nephelometer, aerosol light-scattering coefficients, interstitial inlet (SmartSMEAR) 

  Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland; University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics, Aerosol Physics group; Jorma Joutsensaari, University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics; Mika Komppula, Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland (2017-06-28)
  Nephelometer and aerosol light-scattering coefficients data measured through an interstitial (int) inlet at Puijo SMEAR IV station in Kuopio, Finland. Data stored in CSC “smear” database, “PUI_neph_int” table. It includes ...
 • Puijo SMEAR IV Kuopio Multiangle Absorption Photometer (MAAP), total inlet (SmartSMEAR) 

  Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland; University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics, Aerosol Physics group; Jorma Joutsensaari, University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics; Mika Komppula, Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland (2017-06-28)
  Multiangle Absorption Photometer (MAAP) data measured through total (tot) inlet at Puijo SMEAR IV station in Kuopio, Finland. Data stored in CSC “smear” database, “PUI_maap_tot” table. It includes the following variables ...
 • Puijo SMEAR IV Kuopio Multiangle Absorption Photometer (MAAP), interstitial inlet (SmartSMEAR) 

  Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland; University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics, Aerosol Physics group; Jorma Joutsensaari, University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics; Mika Komppula, Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland (2017-06-28)
  Multiangle Absorption Photometer (MAAP) data measured through an interstitial (int) inlet at Puijo SMEAR IV station in Kuopio, Finland. Data stored in CSC “smear” database, “PUI_maap_int” table. It includes the following ...
 • Puijo SMEAR IV Kuopio Particle size distribution (DMPS), interstitial inlet (SmartSMEAR) 

  Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland; University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics, Aerosol Physics group; Jorma Joutsensaari, University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics; Mika Komppula, Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland (2017-06-29)
  Particle size distribution data measured with a differential mobility particle sizer (DMPS) through an interstitial (int) inlet at Puijo SMEAR IV station in Kuopio, Finland. Data stored in CSC “smear” database, “PUI_dmps_int” ...
 • Puijo SMEAR IV Kuopio Particle size distribution (DMPS), total inlet (SmartSMEAR) 

  Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland; University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics, Aerosol Physics group; Jorma Joutsensaari, University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics; Mika Komppula, Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland (2017-06-29)
  Particle size distribution data measured with a differential mobility particle sizer (DMPS) through a total (tot) inlet at Puijo SMEAR IV station in Kuopio, Finland. Data stored in CSC “smear” database, “PUI_dmps_tot” ...

View more