UEF eRepo gathers the metadata of the research data from the researchers of the University of Eastern Finland. Firstly, the researcher chooses the most applicable data repository (national or international) and submits the open research data there. After that, the metadata is transferred automatically to eRepo. At the moment, automatic transfer to eRepo is possible from Etsin, Zenodo and EUDAT.

UEF-researcher?

More information on opening your research data can be found from the OpenUEF web pages. Read more.

Collections in this resource type

Recent Submissions

 • Automatic Speaker Verification Spoofing and Countermeasures Challenge (ASVspoof 2015) Database 

  Tomi Kinnunen, University of Eastern Finland; Zhizheng Wu, University of Edinburgh; Nicholas Evans, EURECOM; Junichi Yamagishi, University of Edinburgh (2018-11-28)
  The database has been used in the first Automatic Speaker Verification Spoofing and Countermeasures Challenge (ASVspoof 2015). Genuine speech is collected from 106 speakers (45 male, 61 female) and with no significant channel ...
 • The 2nd Automatic Speaker Verification Spoofing and Countermeasures Challenge (ASVspoof 2017) Database, Version 2 

  Tomi Kinnunen, University of Eastern Finland; Md Sahidullah, University of Eastern Finland; Héctor Delgado, EURECOM; Massimiliano Todisco , EURECOM; Nicholas Evans , EURECOM; Junichi Yamagishi , National Institute of Informatics, Japan; Kong Aik Lee, Institute for Infocomm Research, Singapore (2018-11-28)
  This is a database used for the Second Automatic Speaker Verification Spoofing and Countermeasuers Challenge, for short, ASVspoof 2017 (http://www.asvspoof.org) organized by Tomi Kinnunen, Md Sahidullah, Héctor Delgado, ...
 • The Voice Conversion Challenge 2018: database and results 

  Tomi Kinnunen, University of Eastern Finland; Jaime Lorenzo-Trueba; Junichi Yamagishi; Tomoki Toda; Daisuke Saito; Fernando Villavicencio; Zhenhua Ling (2018-11-28)
  Voice conversion (VC) is a technique to transform a speaker identity included in a source speech waveform into a different one while preserving linguistic information of the source speech waveform. In 2016, we have ...
 • Contribution of allelic imbalance to colorectal cancer 

  Palin, Kimmo,University of Helsinki; Pitkänen, Esa,University of Helsinki; Turunen, Mikko,University of Helsinki; Sahu, Biswajyoti,University of Helsinki; Pihlajamaa, Päivi,University of Helsinki; Kivioja, Teemu,University of Helsinki; Kaasinen, Eevi,Karolinska Institute; Välimäki, Niko,University of Helsinki; Hänninen, Ulrika,University of Helsinki; Cajuso, Tatiana,University of Helsinki; Aavikko, Mervi,University of Helsinki; Tuupanen, Sari,University of Helsinki; Kilpivaara, Outi,University of Helsinki; van den Berg, Linda,University of Helsinki; Kondelin, Johanna,University of Helsinki; Tanskanen, Tomas,University of Helsinki; Katainen, Riku,University of Helsinki; Grau, Marta,University of Helsinki; Rauanheimo, Heli,University of Helsinki; Plaketti, Roosa-Maria,University of Helsinki; Taira, Aurora,University of Helsinki; Sulo, Päivi,University of Helsinki; Hartonen, Tuomo,University of Helsinki; Dave, Kashyap,Karolinska Institute; Schmierer, Bernhard,Karolinska Institute; Botla, Sandeep,Karolinska Institute; Sokolova, Maria,University of Helsinki; Vähärautio, Anna,University of Helsinki; Gladysz, Kornelia,University of Helsinki; Ongen, Halit,University of Geneva; Dermitzakis, Emmanouil,University of Geneva; Bramsen, Jesper,Aarhus University Hospital; Ørntoft, Torben,Aarhus University Hospital; Lindbjerg Andersen, Claus,Aarhus University Hospital; Ristimäki, Ari,University of Helsinki; Lepistö, Anna,Helsinki University Hospital; Renkonen-Sinisalo, Laura,Helsinki University Hospital; Mecklin, Jukka-Pekka,Jyväskylä Central Hospital and University of Eastern Finland; Taipale, Jussi,University of Helsinki, Karolinska Institute; Aaltonen, Lauri,University of Helsinki (2018-09-07)
  Point mutations in cancer have been extensively studied but chromosomal gains and losses have been more challenging to interpret due to their unspecific nature. Here we examine high-resolution allelic imbalance (AI) landscape ...
 • An Automatic Neuroimaging Infrastructure For Synthesis and Analysis of Structural MRI Data 

  Pepe, Antonietta,University of Bordeaux; Dinov, Ivo,University of Michigan; Tohka, Jussi,University of Eastern Finland (2018-05-28)
  We have designed, implemented and distributed a fully automatic neuroimaging infrastructure for the synthesis and analysis of structural magnetic resonance imaging (MRI) data. The framework provides a concrete environment ...
 • Assessment of mutation probabilities of KRAS G12 missense mutants and their long-time scale dynamics by atomistic molecular simulations and Markov state modeling: Datasets. 

  Pantsar, Tatu,University of Eastern Finland; Rissanen, Sami,Tampere University of Technology; Dauch, Daniel,University Hospital Tübingen; Eberhard Karls University Tübingen; Laitinen, Tuomo,University of Eastern Finland; Vattulainen, Ilpo,Tampere University of Technology; University of Helsinki; MEMPHYS-Center for Biomembrane Physics; Poso, Antti,University of Eastern Finland; University Hospital Tübingen (2018-08-16)
  Datasets related to the publication [1]. Including: KRAS G12X mutations derived from COSMIC v.79 [http://cancer.sanger.ac.uk/cosmic/] (KRAS_G12X_mut_COSMICv79..xlsx) RMSFs (300-2000ns) of GDP-systems (300_2000rmsf_GD ...
 • Diakoniabarometri 2016 

  Gävert, Titi, Kirkkohallitus. Kirkon diakonia ja sielunhoito; Juntunen, Elina, Kirkkohallitus. Diakonian tutkimuksen seura; Kiiski, Jouko, Itä-Suomen yliopisto; Laine, Tiina, Diakoniatyöntekijöiden Liitto (2018-07-10)
  Diakoniabarometrit kartoittavat diakoniatyöntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia työstään. Diakoniabarometri 2016 keskittyi erityisesti syksyn 2015 maahanmuuttaja-aaltoon. Teemoina ovat huono-osaisuuteen liittyvät kysymykset ...
 • Muunnellun puheen korpus 

  Stefan Werner, University of Eastern Finland; Tomi Kinnunen, University of Eastern Finland; Rosa González Hautamäki, University of Eastern Finland; Md Sahidullah, University of Eastern Finland; Ville Hautamäki, University of Eastern Finland; Maria Bentz, University of Eastern Finland (2018-06-08)
  Korpus koostuu puhenäytteistä, joissa puhujat lukevat tekstiä ääneen joko normaalilla äänellään tai siten, että he pyrkivät kuulostamaan eri-ikäiseltä henkilöltä. Aineisto sisältää näytteet 60 aikuiselta puhujalta (31 ...
 • Quantitative susceptibility mapping of articular cartilage: ex vivo findings at multiple orientations and following different degradation treatments 

  Nykänen, Olli,Department of Applied Physics, University of Eastern Finland; Rieppo, Lassi,Research Unit of Medical Imaging, Physics and Technology, University of Oulu; Medical Research Center Oulu, University of Oulu and Oulu University Hospital; Töyräs, Juha,Department of Applied Physics, University of Eastern Finland; Diagnostic Imaging Center, Kuopio University Hospital; Kolehmainen, Ville,Department of Applied Physics, University of Eastern Finland; Saarakkala, Simo,Research Unit of Medical Imaging, Physics and Technology, University of Oulu; Medical Research Center Oulu, University of Oulu and Oulu University Hospital;Department of Diagnostic Radiology, Oulu University Hospital; Shmueli, Karin,Department of Medical Physics and Biomedical Engineering, University College London (UCL); Nissi, Mikko Johannes,Department of Applied Physics, University of Eastern Finland (2018-04-19)
  This dataset contains all the raw source data and MATLAB analysis functions that comprise the study: Quantitative susceptibility mapping of articular cartilage: Ex vivo findings at multiple orientations and following ...
 • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnittelu kunnissa: viranhaltijoiden ryhmähaastattelut 2008 - 2009 

  Määttä, Mirja, Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden laitos; Härkönen, Hanna; Suoranta, Kaisa (2016-03-10)
  Aineisto pitää sisällään viisi kunnallisten viranhaltijoiden ryhmähaastattelua. Haastatteluissa käsitellään lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvää kunnallista suunnittelua, johon kuntia on suostuteltu, opastettu ja ...
 • Maahanmuuttajaoppaat 2005 

  Vuori, Jaana, Itä-Suomen yliopisto. Filosofinen tiedekunta (2016-08-25)
  Maahanmuuttajaoppaat-aineisto koostuu työministeriön verkkosivuilla vuonna 2005 julkisesti saatavilla olleista 55 suomen- ja englanninkielisestä oppaasta, joista osa on tarkoitettu maahanmuuttajien kanssa työskenteleville ...
 • Ilmastonmuutos ja ympäristö elämässäni -kirjoituskilpailu 2010-2011 

  Vehviläinen, Marja, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Toivo, Miia, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Häikiö, Liisa, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Marjeta, Anna-Laura, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Åkerman, Maria, Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö; Uotinen, Johanna, Itä-Suomen yliopisto. Humanistinen osasto; Peltola, Taru, Suomen ympäristökeskus (SYKE); Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Kansanrunousarkisto (2016-03-10)
  Aineisto sisältää Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) järjestämään valtakunnalliseen kirjoituskilpailuun osallistuneita tekstejä. Kirjoituskilpailun aiheena oli 'Ilmastonmuutos ja ympäristö elämässäni'. Osallistujia ...
 • Asumisen turvallisuus Kuopiossa 2004 - 2005 

  Susineva, Juhani, Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta (2016-03-10)
  Tutkimuksessa selvitetään asumisen turvallisuutta kuopiolaisissa rivi- ja kerrostalotalouksissa 2000-luvun alkupuolella. Tutkimuskysymyksiä oli kolme: Miten asumisen turvallisuus tai turvattomuus jäsentyy erityyppisen ...
 • Diakoniabarometri 2013 

  Diakonian tutkimuksen seura; Kirkkohallitus. Diakonia ja yhteiskuntatyö; Diakoniatyöntekijöiden liitto; Kiiski, Jouko, Itä-Suomen yliopisto; Aho, Marja, Diakonian tutkimuksen seura; Gävert, Titi, Kirkkohallitus. Diakonia ja sielunhoito; Laine, Tiina, Diakoniatyöntekijöiden liitto; Juntunen, Elina, Kirkkohallitus. Jumalanpalvelus ja yhteiskuntatyö (2016-09-24)
  Diakoniabarometrit kartoittavat diakoniatyöntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia työstään. Aineistossa käsitellään diakoniatyön osa-alueita ja yhteistyösuhteita seurakunnissa, väestön ikääntymistä ja nuorten syrjäytymistä ...
 • Vapaa-ajan asuminen Suomessa: väestökysely 2012 

  Pitkänen, Kati, Suomen ympäristökeskus; Hiltunen, Mervi J., Itä-Suomen yliopisto; Hall, C. Michael, Itä-Suomen yliopisto; Paloniemi, Riikka, Suomen ympäristökeskus; Rehunen, Antti, Suomen ympäristökeskus; Rinne, Janne, Suomen ympäristökeskus; Strandell, Anna, Suomen ympäristökeskus; Adamiak, Czeslaw, Itä-Suomen yliopisto; Vepsäläinen, Mia, Itä-Suomen yliopisto (2016-08-25)
  Itä-Suomen yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Metsäntutkimuslaitoksen toteuttamassa aineistossa kartoitetaan suomalaisten vapaa-ajan asumista vuonna 2012. Kyselyn teemoja ovat muun muassa asumisen ympäristöt ...
 • Hevoskauppiaiden haastattelut 2012 

  Schuurman, Nora, Itä-Suomen yliopisto. Karjalan tutkimuslaitos (2018-01-27)
  Tutkimuksessa haastateltiin suomalaisia hevoskauppiaita. Haastatteluiden tarkoituksena oli selvittää ihmisen ja eläimen välisen kohtaamisen ja suhteen merkitystä hevoskaupassa sekä hevoskauppaan liittyviä, hevosen hyvinvointia ...
 • Eläin perheenjäsenenä 2014-2015 

  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS); Lauren, Kirsi, Itä-Suomen yliopisto; Niemelä, Reetta; Schuurman, Nora, Itä-Suomen yliopisto. Karjalan tutkimuslaitos; Syrjämaa, Taina, Turun yliopisto. Humanistinen tiedekunta (2018-01-27)
  Aineistossa vastaajat kertovat omasta arjestaan ja kokemuksistaan lemmikkien kanssa niin lapsuudessa kuin nykyhetkessä. Suurin osa muistoista koskee kissoja ja koiria, mutta monella on ollut myös muita eläimiä lemmikkinä, ...
 • Naapuruuskysely 2012 

  Hirvonen, Jukka, Aalto-yliopisto. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja kehittämiskeskus; Määttä, Tapio, Itä-Suomen yliopisto. Oikeustieteiden laitos (2016-09-02)
  Tutkimuksen pääteemoja olivat naapuruussuhteet ja naapuruuskiistat. Tutkimuksen on rahoittanut Suomen Akatemia (Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelma, Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa -hanke). Tutkimuksessa ...
 • Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalvelut 2013 

  Tuomaala, Vaula, Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden laitos (2018-01-27)
  Tutkimuksen aineisto koostuu laadullisen asennetutkimuksen virikemenetelmällä tehdyistä puolistrukturoiduista ryhmä- ja yksilöhaastatteluista. Haastateltavia, joista 10 oli asumisyksiköiden työntekijöitä ja 6 asukkaita, ...
 • Puijo SMEAR IV Kuopio weather (SmartSMEAR) 

  Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland; University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics, Aerosol Physics group; Jorma Joutsensaari, University of Eastern Finland (UEF), Department of Applied Physics; Mika Komppula, Finnish Meteorological Institute (FMI), Atmospheric Research Centre of Eastern Finland (2017-04-26)
  Weather variables measured at Puijo SMEAR IV station in Kuopio, Finland. Data stored in CSC “smear” database, “PUI_weather” table. It includes the following variables (valiable_name: description; [unit]): * samptime: ...

View more